Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Vidste du at / Klimaløsninger / Vandvej - Niels Bentzens Alle og Vardevej, Vejle

Vandvej langs Niels Bentzens Alle, Vejle

Tidligere oplevede beboerne langs Niels Bentzens Allé og dele af Vardevej i Vejle, at veje og haver blev omdannet til store mudderfloder ved voldsomme regnskyl.

Derfor gik vi i 2018 i gang med et stort klimasikringsprojekt i området, hvor vi bl.a. lavede et stort underjordisk regnvandsbassin til at opbevare regnvandet, indtil der er plads i afløbssystemet. Bassinet kan rumme 650.000 liter vand, hvilket svarer til knap 3600 fyldte badekar.

Derudover etablerede vi større kloakrør, som bedre kan rumme og transportere de stigende regnmængder. De nye rør er anlagt hele vejen gennem slugten, under Vardevej og Niels Bentzens Alle - og hen til det nye bassin på Vestbanevej.

Selv vi har lavet større kloakrør, vil der stadig være brug for at styre regnvandet på vejene. Derfor har vi lavet højere kantsten, forbedret vejhældningen og lagt en ny vejbelægning, så vandet holdes på vejen selv ved voldsomme regnbyger.

Siden projektets afslutning har der ikke været oversvømmelser i området.

Her kan man få et glimt af det underjordiske bassin, der skal hjælpe med at opmagasinere vandet, indtil der er plads i kloaksystemet. Bassinet kan rumme 650.000 liter vand - det svarer til knap 3600 fyldte badekar.

Vandets styres ned ad Niels Bentzens Alle bl.a. via en anden vejhældning.

Også her styres vandet via en anden vejhældning til et grønt område.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk