Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Refusion ved vandspild

Refusion af vandspild

Hvis du er tilsluttet vores forsyningsnet, har du mulighed for at få refunderet en del af vandafledningsbidraget for det vand, som ikke er løbet i kloakken.

Hvad skal være opfyldt for at opnå fritagelse?

 • Der skal være tale om brud på en skjult vandinstallation.
 • Forbrugeren må ikke have handlet uagtsomt og skal have sikret sig mod gentagne ledningsbrud.
 • Reparation af skaderne skal udføres af autoriserede fagfolk. 
 • Hvis du søger om reduktion af vandafledningsbidraget, må vandet ikke være løbet i kloakken.
 • Vandspildet må højst være 1 år gammel.

 

Hvad er en skjult installation? 

 • Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger.
 • Rør indmuret i gulve og vægge.

 

Eksempler på, hvor der ikke kan opnås fritagelse

 • Vandhaner, utæt toilet, varmtvandsbeholdere.
 • Udendørs haner evt. med slange.
 • Ventiler i installationer, fx magnetventiler, rørafbryder eller utæt sikkerhedsventil.
 • Badebassiner, swimmingpools, guldfiskebassin m.m.
 • Hvor man har kunnet se utætheden.
 • Havevanding

 

Hvad kan godtgøres?

Ordningen har en selvrisiko på 50 m3. Det vil sige, at du selv skal betale for dit normale forbrug udregnet som gennemsnit for de sidste 3 års forbrug plus 50 m3. Resten bliver du fritaget for.

Sådan gør du

Du sender en skriftlig ansøgning til os med dokumentation for:

Send de to skemaer til os på mail eller pr. post. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få et svar retur via mail. Først når du har fået et svar retur fra os, kan du være sikker på, at din ansøgning er modtaget. Derfor er det vigtigt, at du i skemaet oplyser din mailadresse. 

Tilbagebetalingen kan ikke omfatte mere end det seneste afregningsår.

Spørgsmål?

Kontakt vores kundeservice

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk