Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Bedre Badevand

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2021 - 2024

Hvad er projekt Bedre Badevand?

Bedre Badevand er et af de største anlægsprojekter, Vejle Spildevand nogensinde har sat i værk. Vi reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum, og resultatet er bedre badevand til vejlenserne.

Bedre Badevand er en hurtig indsats, hvor vi i løbet af tre år gennemfører markante forbedringer på Vejle renseanlæg og kloaksystemet – til glæde for mennesker og natur. 

Bedre Badevands konkrete anlægsprojekter

  • Ny lagertank til spildevand på Vejle renseanlæg og en ny pumpestation, der sørger for at trække vand væk fra nogle af byens øvrige overløb og i stedet få vandet frem til renseanlægget.
  • Fire ’spildevandsmotorveje’, der skaber direkte forbindelser til renseanlægget
  • Nye teknologier, der kan rense større mængder spildevand

Tre hurtige om Bedre Badevand

  • Formål: Bedre Badevand i Vejle Fjord
  • Byggeperiode: 2021-2024
  • Pris: 100 mio. kr.

Vi reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum, og resultatet er bedre badevand til vejlenserne.

BYGGEPERIODE

2021 - 2024

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk