Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Bedre Badevand

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2021 - 2023

Hvad er projekt Bedre Badevand?

Bedre Badevand er et af de største anlægsprojekter, Vejle Spildevand nogensinde har sat i værk. Vi reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum, og resultatet er bedre badevand til vejlenserne.

Bedre Badevand er en hurtig indsats, hvor vi i løbet af tre år gennemfører markante forbedringer på Vejle renseanlæg og kloaksystemet – til glæde for mennesker og natur. 

Bedre Badevands konkrete anlægsprojekter

  • Nye lagertanke til spildevand på Vejle renseanlæg, en ny pumpestation og en forøgelse af kloaksystemet fra havnen til renseanlægget
  • Fire ’spildevandsmotorveje’, der skaber direkte forbindelser til renseanlægget
  • Nye teknologier, der kan rense større mængder spildevand

Tre hurtige om Bedre Badevand

  • Formål: Bedre Badevand i Vejle Fjord
  • Byggeperiode: 2021-2023
  • Pris: 100 mio. kr.

Vi reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum, og resultatet er bedre badevand til vejlenserne.

Mere information

Projekt Bedre Badevand 7.0.pdf
Download

BYGGEPERIODE

2021 - 2023