Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Ny kundeundersøgelse viser fortsat stor tilfredshed med Vejle Spildevand
DATO
15. december 2020

Ny kundeundersøgelse viser fortsat stor tilfredshed med Vejle Spildevand

Vejle Spildevand bad i efteråret kunderne vurdere forsyningsselskabets kerneydelser og kundeservice på en skala fra et til fem i en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne ligger nu klar, og de viser, at kunderne fortsat er meget tilfredse med afledningen og rensningen af deres spildevand.

I 2014 gennemførte Vejle Spildevand for første gang en kundetilfredshedsundersøgelse, og i år blev en ny undersøgelse sat i søen med de samme spørgsmål, så det er muligt at sammenligne tallene. Resultatet viser, at kunderne fortsat er meget tilfredse med forsyningsselskabet. Det glæder chef for kundeservice og økonomi Louisa Bode, som udtaler:

”Jeg er glad for, at kunderne fortsat er meget tilfredse med vores arbejde. Når vi sammenligner med resultaterne fra 2014 kan vi endda konstatere en lille stigning i den generelle tilfredshed. Vores mål er at imødekomme vores kunder på en meningsfuld måde, og med bl.a. kundeundersøgelsens resultater kan vi se, at det i høj grad lykkedes at give kunderne en god service.”

Alle 125 kommentarer besvaret

I undersøgelsen var det også muligt at give kommentarer til Vejle Spildevands arbejde, og det har 125 kunder benyttet sig af. Vejle Spildevand har svaret på alle kommentarerne, som spænder bredt. Du kan læse alle kommentarerne og svarene her. Personfølsomme oplysninger som navne, telefonnumre og adresser er dog slettet af hensyn til reglerne for datahåndtering.

Åbent Hus hos Vejle Spildevand blev aflyst i 2020 pga. coronasituationen.

Flere initiativer til at minimere lugtgener på vej

En af de kommentarer, som flere kunder har nævnt, er lugtgener fra renseanlægget på Toldbodvej i Vejle. Chef for kundeservice og økonomi Louisa Bode forklarer, at selskabet løbende arbejder med forskellige projekter, der skal minimere lugtgener fra renseanlægget i Vejle.

I 2021 er der bl.a. planlagt at etablere en overdækning af en slamlagertank. Udover at overdækningen minimerer lugtgenerne, så vil den også kunne hindre udslip af drivhusgasser. ”Selvom vi etablerer forskellige løsninger til at minimere lugtgener, så kan vi desværre ikke garantere, at der ikke opstår situationer, hvor renseanlægget på Toldbodvej kan lugte,” forklarer hun.

I 2021 er der planlagt flere projekter, der skal minimere lugten fra renseanlægget på Toldbodvej i Vejle

Rent vand i Vejle Fjord

Ud af spørgeskemaets 17 spørgsmål er der kun tilbagegang på ét af dem, og det er udsagnet om, at Vejle Spildevand medvirker til, at der er i tilstrækkeligt grad er rent vand i Vejle Fjord. I 2014 angav kunderne scoren på 4,18 ud af fem mulige, mens samme spørgsmål er gået lidt tilbage til 4,0 i det seneste undersøgelse. Louisa Bode vurderer, at tallet bl.a. kan forklares med den store debat om overløb fra kloaksystemet i Danmark, der var i foråret.

Overløb reduceret med 40-50.000 m3 hvert år

Kraftige regnmængder, flere skybrud og generelt stigende vandmængder sætter kloaksystemerne under et stadigt stigende pres, og det kan resultere i flere overløb. Siden Vejle Spildevands start i 2010 har selskabet arbejdet permanent med at modernisere kloakkerne i Vejle Kommune. 

”Siden 2010 har vi været i gang med et omfattende arbejde med at omlægge infrastrukturen for hele kloaksystemet i Vejle Kommune. Effekten ses ved, at vi siden da har reduceret vores overløb med omkring 40-50.000 m3 i gennemsnit hvert år - til gavn for badevandet og for vandmiljøet,” fortæller Louisa Bode, og fastslår, at det er et langt sejt træk at modernisere kloaksystemet.  

Overløb til bl.a. Vejle Fjord er reduceret med 40-50.000 m3 hvert år

Fakta om kundeundersøgelsen

  • Kundetilfredsheden er steget til 4,02 point, hvor 5 er det maksimale. I 2014 lå tallet på 3,87.
  • 569 kunder har svaret
  • Kundeanalyse er lavet i samarbejde med analyseinstituttet Interresearch
  • Alle besvarelser er anonyme
KONTAKTPERSON
Billede af Louisa Yong Trolle Bode
Louisa Yong Trolle Bode
Chef for Kundeservice og Økonomi

SENESTE NYHEDER
Egtved Renseanlæg Udefra 1

24. juni 2024

Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Læs nyhed

Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
15. december 2020
KONTAKTPERSON
Billede af Louisa Yong Trolle Bode
Louisa Yong Trolle Bode
Chef for Kundeservice og Økonomi

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk