Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Låg på spildevandstank reducerer udledning af drivhusgasser og lugtgener
DATO
12. maj 2022

Låg på spildevandstank reducerer udledning af drivhusgasser og lugtgener

På Vejle renseanlæg er der netop blevet lagt låg på en af anlæggets tanke, der bruges til opbevaring af slam. Låget har flere fordele, fordi det både reducerer udledningen af drivhusgasser og lugtgener for naboerne. Samtidig er låget også med til at øge produktionen af biogas, som bliver til el og varme.

Chef for produktion Claus Christensen (t.v) og tekniker Rasmus Palmelund Jakobsen på det nye låg på spildevandstanken. Låget reducerer både drivhusgasser og lugtgener.

Når man kører forbi Vejle renseanlæg på Toldbodvej i Vejle, kan man se forskellige tanke, som bruges i processen med at rense spildevandet. En af tankene i røde mursten bruges til opbevaring af slam, og det er denne slamlagertank, som nu har fået et låg med flere fordele.

Tanken bruges til midlertidig opbevaring af slam, hvilket er nødvendigt for at sikre en stabil slammængde til slamafvandingen.

Chef for produktion Claus Christensen fortæller: ”Med låget på slamlagertanken får vi flere gevinster: Vi reducerer både mængden af metanudslip og lugtgener for naboerne til renseanlægget.”

Låget holder især metangasser væk fra atmosfæren. Beregninger viser, at låget kan spare, hvad der svarer til 753 tons CO2 hvert år. Det svarer til den mængde CO2, 44 danskere udleder i løbet af ét år, når man anvender tænketanken Concitos tal.

Mere el og varme til vejlenserne

Vejle Spildevand udnytter energien fra spildevandet til at producere el og varme, og låget på slamlagertanken er med til øge produktionen af biogas, som bliver til el og varme til vejlenserne.

Produktionen af biogas foregår ved at spildevand og slam skilles ad. Slammet sendes i rådnetanke, hvor bakterierne ”spiser” slammet. Når bakterierne går i slammet, dannes biogas. Biogassen driver en gasmotor, som genererer strøm og varme.

Chef for produktion Claus Christensen forklarer: ”Ved at lægge låg på slamlagertanken kan vi opfange mere biogas, som bliver til el og varme til vejlenserne. Foreløbige tal viser, at vi opfanger 46.000 m³ biogas hvert år, hvilket svarer til 110.000 kWh el og 118.000 kWh varme, som vi øger vores produktion med.”

Låget er også med til at øge biogasproduktionen. Det sker ved, at låget holder på biogassen, der giver el og varme.

God nabo

Vejle renseanlæg ligger centralt placeret i Vejles bymidte, og derfor gør Vejle Spildevand meget ud af at være en god nabo. Selskabet arbejder løbende med tiltag, der reducerer gener fra renseanlægget i Vejle.

I 2018 fik forsyningsselskabet foretaget en undersøgelse af lugtgener fra renseanlægget på Toldbodvej 20. Den viste, at selskabets slamlagertank var kilde til en stor del af lugtgenerne, og selskabet besluttede at sætte gang i en række initiativer, der kunne reducere lugtgenerne.

Et af disse initiativer var låget til slamlagertanken. Samtidig stod tanken overfor en renovering, og derfor var det oplagt at etablere låget sammen med renoveringen.

Chef for produktion Claus Christensen kan ikke give garantier for fremtidige lugtgener: ”Vi gør alt, hvad vi kan for at reducere lugtgener fra renseanlægget, men det er i sagens natur svært helt at undgå, når man arbejder med spildevand.”

Sådan så tanken ud, inden der blev lagt låg på.

Anlægsarbejdet forsinket

Anlægsarbejdet skulle have stået færdigt i september 2021, men blev forsinket, fordi tanken var i dårligere stand end forventet. Vejle Spildevand måtte derfor renovere tanken for at sikre den kunne bære vægten af det nye låg.   

KONTAKTPERSON
Billede af Claus Christensen
Claus Christensen
Chef for Produktion

SENESTE NYHEDER
Egtved Renseanlæg Udefra 1

24. juni 2024

Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Læs nyhed

Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
12. maj 2022
KONTAKTPERSON
Billede af Claus Christensen
Claus Christensen
Chef for Produktion

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk