Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Vidste du at / Producent af grøn energi

Producent af grøn energi

Vidste du, at vi producerer mere energi (el og varme) end vi forbruger?

Vi har fokus på at bruge grøn energi

Vi har stort fokus på at øge produktionen af grøn energi, så vi kan være selvforsynende. Faktisk producerer vi nu så meget energi ved hjælp af biogas og solceller, at vi er mere end selvforsynende.

Vi undersøger løbende mulighederne for at reducere energiforbruget på vores anlæg og pumpestationer og omlægge til grøn energi. Hvis vi kan se, at det er rentabelt at lave en større ombygning eller renovering for at bruge solceller i stedet for fossile brændstoffer, så gør vi det. Det er en større investering nu og her, men på den lange bane er det til gavn for både os i Vejle Spildevand, dig som borger i Vejle Kommune og for miljøet.

Solcelleanlægget ved Haraldskær renseanlæg er vores hidtil største solcelleanlæg. Det forventes at kunne producere 230.000 kWh årligt. Det svarer til den mængde strøm 51 familier bruger hvert år.