Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Vidste du at / Kvalitets- og miljøpolitik

Kvalitets- og miljøpolitik

Vidste du, at vi er ISO-certificeret i miljø og kvalitet? Det giver dig bedre og billigere spildevandsrensning.

Vi er certificeret inden for kvalitet og miljø efter ISO 9001 og 14001, som internationalt anerkendte standarder.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle, forbedre og vedligeholde vores kvalitets- og miljøledelsessystem. Vi har arbejdet meget målbevidst på at blive ISO certificerede inden for kvalitet og miljøledelsessystem, da det er et vigtigt element i vores overordnede strategi.

Bedre og billigere spildevandsrensning

Vi har arbejdet meget målbevidst på at blive certificerede, da det er et vigtigt element i vores overordnede strategi. ISO 9001 og 14001 er systemer, der giver stærke styringsværktøjer i forhold til at øge effektiviteten og behandle miljøet ordentligt.

Vi bruger bl.a. værktøjerne til at forbedre rensningen af spildevandet og til at forbedre de administrative processer. Sagt med andre ord, bruger vi værktøjerne til at give vores kunder bedre og billigere spildevandsrensning.

COLOURBOX1057930

Vores mål og politikker

Vi har sammenfattet vores mål og politikker i vores virksomhedsplan, som revideres hvert andet år. Virksomhedsplanen er derfor gældende for en 2-årig periode, indtil en revideret udgave foreligger.

Virksomhedsplanen er bygget op over 6 strategiske mål, der dækker både miljø og kvalitetsforhold. For hvert delmål angives desuden konkrete mål og handlinger for, hvordan vi vil nå målene.

De strategiske mål er:

 1. Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet
 2. Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne
 3. Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere
 4. Vi vil være et forbillede for andre selskaber med hensyn til effektivitet og økonomisk ansvarlighed
 5. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
 6. Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god ”nabo”
7Ejdy2sa

Særligt fokus på miljø

Vi har med udgangspunkt i miljøledelsessystemet ISO 14001 udarbejdet følgende mål for, hvordan vi tager vare på miljøet. De er beskrevet i vores Virksomhedsplan 2017 - 2019:

 • Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav
 • Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav
 • Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2023 kun rense spildevand 5 steder i Vejle Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år
 • Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR-løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt
 • Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt ved renovering af eksisterende anlæg
 • Vi vil øge energiproduktionen ved at inddrage det indsamlede grønne affald i metanproduktionen
 • Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af opblandet spildevand til recipienter