Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Vidste du at / Fremtidssikre klimaløsninger

Fremtidssikre klimaløsninger

Vidste du, at vi aktivt arbejder for at afhjælpe effekterne af klimaforandringerne?

Vi skaber fremtidssikre klimaløsninger

Vi deler sammen med Vejle Kommune nogle af de udfordringer, der er afledt af klimaforandringerne.

Vi har i Danmark i de senere år oplevet både kraftigere regn og stigende vandstand ved kysterne. Folketinget har vedtaget både vand- og klimaplaner, som skal sikre, at der i regioner og kommuner gøres en indsats for at forebygge mod bl.a. forhøjet vandstand.

Vores viden, erfaring og kendskab til håndtering af spildevand og vandets vej er værdifuld i det forebyggende arbejde. Derfor samarbejder vi aktivt med Vejle Kommune for at lave klimaløsninger, så vi får fremtidssikret boliger, skoler, virksomheder m.m.

Vi er en væsentlig partner for Vejle Kommune, kommunens virksomheder og boligforeninger, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen i arbejdet med at afhjælpe effekterne af klimaforandringerne.