Forsiden / Projekter / Separatkloakering / Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Sådan kommer du i gang med Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Spar penge med LAR-løsning


Du kan som grundejer under visse betingelser få op til ca. 25.000 kr., hvis du kan aflede tag- og overfladevand på din egen grund ved hjælp af LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand)

COLOURBOX1227350

1. Hvem kan søge om at få lov til selv at håndtere overfladevand og få penge tilbage fra Vejle Spildevand ("udtræden for overfladevand")? 

Det kan du, når du bor i et område med fælleskloak uden aktuelle planer for separering

Hvis din ejendom ligger i et område med fælleskloak, dvs.  hvor regn- og spildevand ude i vejen er blandet i én ledning, -og der ikke er vedtaget en konkret plan for separering af fælleskloakken. 

Enkelte områder er undtaget. Du kan få oplyst hos kommunen, om præcis din ejendom er omfattet af betingelserne.

Det kan du, når du bor i et område med fælleskloak med aktuel plan for separering:

Hvis din ejendom ligger i et fælleskloakeret område, hvor der er vedtaget en konkret spildevandsplan for separering af kloakken, vil det fremgå af spildevandsplanen, om du for din ejendom kan søge om at udtræde for overfladevand. 


På Vejle Kommunes hjemmeside kan du se præcist, hvad der gælder for din ejendom i forhold til spildevand og kloakering. 

2. Søg om forhåndstilsagn

Hvis betingelserne er overholdt, kan du søge om forhåndstilsagn hos Vejle Spildevand. Forhåndstilsagnet skal ansøges ved at udfylde og indsende dette skema. Vær opmærksom på, at alle ejere skal underskrive ansøgningen. 

Husk, at du skal kunne håndtere alt dit overflade- og tagvand, dræn mv. selv, for at få penge tilbage. Vi vurderer hvert enkelt tilfælde og giver en tilbagemelding på din ansøgning. Her oplyser vi desuden størrelsen af det beløb, du kan forvente at få refunderet. 

I områder hvor der er en konkret spildevandsplan for separering af fælleskloakken, afhænger dine muligheder for tilsagn af den samlede vurdering af afvanding i området. Der kan også være korte tidsfrister, som du skal være opmærksom på.

Indsend ansøgningen til UTR@vejlespildevand.dk 

3. Søg tilladelse hos Vejle Kommune

Når du har fået tilsagn, skal du søge om tilladelse til den nye, lokale afledning af regnvandet. Vejle Kommune skal som miljømyndighed give denne tilladelse. Du kan på Vejle Kommunes hjemmeside se, hvordan du søger.

Læs om tag- og overfladevand hos Vejle Kommune

4. Udfør arbejdet i hus og have

Start med at finde en kloaktegning over din ejendom. Benyt "Offentlig adgang", vælg "Vejle Kommune" og søg på din adresse.

Når du har tilladelsen på plads, kan du gå i gang. Du må gerne udføre store dele af arbejdet selv, men husk, at afkobling fra den eksisterende kloak skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal skrive under på, at alt regnvandet er frakoblet ledningerne, der går til Vejle Spildevands kloaksystem.

Hvis dit arbejde medfører, at der skal afkobles rørtilslutninger direkte på vores kloaksystem, skal det aftales med os. Du skal sikre dig aftalen med os i god tid, inden du går i gang, da vi skal kunne tilkaldes for at syne arbejdet.

5. Send dokumentation til Vejle Kommune

Som dokumentation skal den autoriserede kloakmester underskrive og datere tegninger, eventuelle fotos og kvalitetssikringsdokumenter. Tegningen skal være fyldestgørende, så vi kan se, at alle tagnedløb mv. er afkoblet, og hvordan spildevandssystemet frem til os er udformet.

Du eller kloakmesteren skal sende dokumentationen til Vejle Kommune, som herefter ajourfører i BBR og registrerer i spildevandsplanen, at din ejendom er udtrådt for overfladevand

6. Fuldmagt til tinglysning

Ved hjælp af en deklaration tinglyses, at din ejendom fremover selv håndterer regnvand. Tinglysning sker via en fuldmagt, som vi beder en landinspektør sende til dig. Du skal skrive under på fuldmagten. Vi bruger din/jeres mailadresse til landinspektørens opgave.

OBS: Du skal meddele os, hvis huset er under salg. 

7. Udbetaling

Først når dokumentationen er godkendt og tinglysningen er sket - efter fuldmagt er modtaget udbetaler vi det aftalte beløb (op til ca. 25.000 kr.) til dig. Der kan derfor godt gå nogen tid, fra kommunen har fået kloakmesterens færdigmelding, til du har penge retur fra os.

 

Læs mere om LAR på Vejle Kommunes hjemmeside

Ved at bruge denne side accepterer du, at vi anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Se mere om vores cookie- og persondatapolitik.

Ok