Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Separatkloakering / Hvad sker ved en separatkloakering?

Hvad sker ved en separatkloakering?

I ældre byområder er der ofte fælleskloak. Det betyder, at regn- og spildevand bliver ledt til det samme kloakrør og giver en række udfordringer, når det regner meget.

Hvad er separatkloakering?

Separatkloakering adskiller regnvand og spildevand i hvert sit separate kloakrør. Derfor hedder princippet separatkloakering.

Separatkloakering adskiller regnvand og spildevand

En mulig løsning er separatkloakering. Det betyder, at regnvand og spildevand skal skilles ad i hver sit separate rør. Derfor hedder princippet separatkloakering.

Vi laver en ny regnvandsledning i vejen ved siden af den nuværende fælleskloakledning. Fælleskloakledningen bliver derfor en spildevandsledning, fordi den kun skal modtage spildevand. I andre tilfælde lægges også en ny spildevandsledning.

Vi etablerer en ekstra stikledning ved din ejendom, så du fremover har én stikledning til regnvandet og én stikledning til spildevandet.

For at få regnvand og spildevand separeret, skal nedløbsrørene og andre regnvandsafløb tilsluttes regnvandsledningen. De må ikke tilsluttes spildevandsledningen. Det er den enkelte grundejers ansvar at separatkloakere på sin egen grund og foretage korrekt tilslutning til skelbrøndene.

Prisen for den enkelte grund afhænger bl.a. af husets placering på grunden, den nuværende rørføring på grunden og antallet af nedløbsrør.

Faskiner og afpropning

Du kan eventuelt lave lokale faskiner for nedsivning af regnvandet fra ét eller flere tagnedløb. Etablering af faskiner kræver tilladelse fra Vejle Kommune.

Alle kloakrør, der ikke længere er i brug, skal afproppes forsvarligt af hensyn til rotter. Afpropningen skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Se oplysninger for din egen adresse

 Vejle Kommunes hjemmeside kan du se, hvad der gælder for din ejendom i forhold til spildevand og kloakering.