Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Mølholm - Dornsvej m.fl. - separering af kloakker

Mølholm - Dornsvej m.fl. - separering af kloakker

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

April 2020 - Juli 2021

Vi adskiller regnvand og spildevand

Vi arbejder med at adskille regnvand og spildevand i to separate kloakrør, en såkaldt separatkloakering.

Separatkloakeringen sker på baggrund af Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028, som er vedtaget af Vejle Kommune den 9. december 2020.

Kommunens Spildevandsplan skal bl.a. sikre en bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord og separatkloakeringen udføres for at undgå, at der fremtidigt ledes regnvandsopblandet spildevand fra området til Vejle Fjord.

Tidsplan

Anlægsarbejdet startes i bunden af Teglværksvej uge 17 2021, og vi forventer at være færdig med anlægsarbejderne i juli 2021. Der vil I perioder blive arbejdet på flere veje på sammen tid, da vi dermed forventer at kunne blive færdig, inden Vejle Fjernvarme skal i gang med etablering af fjernvarmeledningerne ”Ved Banen”, Teglværksvej og Dornsvej.

Tidsfristen for separatkloakeringen på egen grund fremgår af nedenstående figur sammen med tidsplanen for anlægsarbejderne.

Anlægsarbejderne under banen Mulighed for separering på egen grund Påbud om separering på egen grund *Frist for gennemførelse af separering
Uge 17 – uge 27, 2021 Juli 2021 og frem til december 2023 9. juni 2023 9. december 2023

*Jf. Vejle Kommunens Spildevandsplan 2020-2028 skal separeringen på egen grund være udført senest d. 9. december 2023.

Området inden for den orange polygon skal separatkloakeres. 

Hvad betyder anlægsarbejdet for dig?

Det planlagte arbejde betyder, at vores hovedkloak i vejene Ved Banen, Teglværksvej og Dornsvej udskiftes med 2 nye rør i stedet for det ene, der ligger i jorden i dag. Samtidig etablerer vi et nyt stik til regn- og spildevand ca. 0,5-1 m ind på jeres grund.

I skal derefter sørge for at kloakken på jeres ejendom bliver adskilt i 2 separate kloakrør og tilkoblet de forberedte stik.

Under udførelsen vil der blive delvis lukket for adgang til vejene Ved Banen, Teglværksvej og Dornsvej i perioder samt at der vil være jordkørsel mv. ligesom gener som støv, støj og rystelser vil kunne forekomme i mindre grad. Vi vil naturligvis bestræbe os på at begrænse generne mest muligt.

BYGGEPERIODE

April 2020 - Juli 2021
PROJEKTLEDER
Klaus K. Jensen
Ingeniør
76 41 37 41