Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Aktuelle udbud

Kort beskrivelse
Vejle Spildevand og ØsterBO har sammen udbudt følgende opgave i EU-udbud

Opgaven omfatter for ØsterBO kloaksanering af Østbyparken samt for Vejle Spildevand kloaksanering af en delaf området kaldet ”Vejle Østby”. Hele området er i dag fælleskloakeret og fremadrettet skal regn- og spildevand afledes i særskilte ledninger (separatsystem).

Beskrivelse af udbuddet:


ØsterBO og Vejle Spildevand har valgt at udbyde anlægsopgaverne samlet, så der dermed kun er énentreprenør til den samlede opgave.
Dette gøres ud fra den overbevisning om, at det for ØsterBO og VejleSpildevand vil optimere udførelse og økonomi samt mindske gener for områdets beboere mest muligt.
Der indgås med entreprenøren to særskilte kontrakter for de bygherrer. Kontrakterne er indbyrdes uafhængige.
Entreprenøren skal ud fra tids- og etapeplanen i samarbejde med ØsterBO og Vejle Spildevand planlægge den samlede udførelse af anlægsarbejderne, så områdets beboere generes mindst muligt.
Løsningerne består af rør og overfladeløsninger for regnvand, mens spildevands opsamles via et vakuumsystem (Vejle Spildevand), hvor ØsterBO skal tilslutte spildevand til ”vakuumpots” etableret af Vejle Spildevand på ØsterBO´s arealer.


For ØsterBO omfatter opgaven:

  • Etablering af nye spildevandsledninger frem til stik fra Vejle Spildevand.
  • Etablering af regnvandsløsninger, som består af både ledninger og åbne render i såvel grønne arealer som belægninger, frem til stik fra Vejle Spildevand.
  • Renovering af afløb i bygninger.
  • Strømpeforing enkelte steder.
  • Opbrydning og retablering af belægninger og asfalt.
  • Rydning og genetablering af inventar
  • Etablering af græs og beplantning.
  • Etablere og drive interimsforanstaltninger for afledning af regn- og spildevand i udførelsesperioden.


For Vejle Spildevand omfatter opgaven:

  • Etablering af regn- og spildevandsledninger i vejarealer samt etablering af vakuumpots på ØsterBO´s arealer.

 

Ved at bruge denne side accepterer du, at vi anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Se mere om vores cookie- og persondatapolitik.

Ok