Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Vejle Vestby opruster mod oversvømmelser
DATO
19. februar 2020

Vejle Vestby opruster mod oversvømmelser

Sådan så der ud på Valdemarsgade den 14. januar i år efter kraftige nedbørsmængder (privatfoto).

Nu sætter Vejle Spildevand ind overfor regnen i Vejle Vestby. En ny pumpestation ved Spinderihallerne skal ruste området omkring Valdemarsgade til skybrud og ekstremregn.

Søndagens oversvømmelser ramte Vejle Vestby så hårdt, at politiet måtte lukke først Valdemarsgade og senere Vesterbrogade. Flere gange i løbet af den seneste måned har vandet stået op ad indgangsdørene på de dobbeltkvistede, almene boliger på Valdemarsgade, og tilbage i oktober 2019 førte flere dages regn med kraftige nedbørsmængder til oversvømmede kældre. Valdemarsgade, der for 100 år siden var en eng, ligger adskillige meter lavere end Vesterbrogade, som den grænser op til, og det gør området til et af de særligt udsatte i Vejle by.
Derfor etablerer Vejle Spildevand nu en ny pumpestation, der skal lede vandmasserne væk fra området. Den nye pumpestation afløser en gammel og nedslidt pumpestation og er væsentligt større. Den skal graves ned under jorden på den grønne plads ved Spinderihallerne i bunden af Valdemarsgade. Vandet fra vejene og tagene omkring Valdemarsgade vil blive ledt til den nye pumpestation, og herfra vil det blive pumpet via en regnvandsledning til Omløbsåen og strømme videre ud i Vejle Fjord.

- Vejle By er udpeget som et af de 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og derfor er det vigtigt for byens fremtidssikring, at vi sætter ind her. Projektet er med til at vise nødvendigheden af slusen ved Bryggen, som vi etablerede i 2016. Fordi sluseanlægget afskærmer Vejle by mod højvande i Vejle Å, kan Omløbsåen klare de store vandmasser, der kommer fra den nye pumpestation, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand.

Gravemaskinerne går i jorden sidst i februar måned, og den nye pumpestation forventes at kunne tages i brug i november 2020.

Åben skurvogn
Byggeriet af selve pumpestationen i foråret kommer ikke til at spærre nogen af vejene i området, men beboere må forvente en tættere trafik i byggeperioden. Fra april til og med september vil der ske trafikomlægninger i Ågade, Valdemarsgade og Spinderigade, og Vejle Spildevand vil løbende skilte med omkørsler.
- Vi er klar over de gener, gravearbejdet kommer til at give i området. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at mindske generne mest muligt, og vi er klar til at besvare alle de spørgsmål, beboerne måtte have, siger projektleder hos Vejle Spildevand, Leif Mygind Madsen.
Sammen med projektets entreprenør, Nørgaard Anlæg vil Vejle Spildevand være at finde i en åben skurvogn på den grønne plads. Her kan du som borger banke på og få svar på dine spørgsmål om alt fra parkeringsmuligheder, omkørsler og projektets konsekvenser for din bolig. Åbningstiderne vil komme til at fremgå af Vejle Spildevands hjemmeside.

Det er denne plads for enden af Valdemarsgade, der skal lægge græs til den nye pumpestation. (Foto: Vejle Spildevand)

Regnvand og spildevand adskilles
Den nye pumpestation vil tage imod både regnvand og spildevand fra et større opland og behandle vandet separat, sådan at spildevandet ledes til renseanlæggene, og regnvandet ledes til omløbsåen. Vejle Spildevand vil som led i projektet begynde arbejdet med at separere nogle af de kloakker i Midt- og Vestbyen, hvor spildevand og regnvand endnu løber via en fællesledning til renseanlæggene.

Hemmelig gave til vejlenserne
Den nedgravede pumpestation kommer ikke til at være usynlig i bybilledet. Ovenpå pumpestationen etableres nemlig en mindre bygning tegnet af Ravn Arkitektur. Den nye bygning skal blandt andet huse tekniske installationer til styring af pumpestationen, men den vil også rumme en gave til byens borgere.
Bygningen vil blive indviet i efteråret sammen med pumpestationen, og her vil Vejle Spildevand afsløre, hvad der gemmer sig bag væggene på det rustfarvede hus.

Sådan kommer der til at se ud ovenpå den nye pumpestation, som Ravn Arkitektur har tegnet. (Grafik: Nørgaard Anlæg A/S)

KONTAKTPERSON
Billede af Robert Schmidt
Robert Schmidt
Chef for Plan og Projekt

SENESTE NYHEDER
Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

1 Ny Teknologi Renser Større Mænger Spildevand Claus Christensen

02. maj 2024

Ny teknologi reducerer Vejles største overløb markant

Læs nyhed

DATO
19. februar 2020
KONTAKTPERSON
Billede af Robert Schmidt
Robert Schmidt
Chef for Plan og Projekt

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk