Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Vejle Spildevand sætter storstilet badevandsprojekt i gang
DATO
17. juni 2021

Vejle Spildevand sætter storstilet badevandsprojekt i gang

Vejle Spildevands bestyrelse har netop sagt ja til en storstilet plan, der kommer til at reducere antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum. Resultatet er bedre badevand til vejlenserne.

Helt konkret indeholder planen etableringen af tre nye lagertanke til spildevand, en ny pumpestation ved Toldbodvej, flere ”spildevandsmotorveje” og nye teknologier, der kan forøge mængden af renset spildevand, der kommer igennem Vejle renseanlæg.

Vejle Spildevands nye projekt giver bedre badevand i den indre del af Vejle Fjord

På et bestyrelsesmøde d. 15. juni godkendte Vejle Spildevands bestyrelse projekt ’Bedre Badevand’, der som navnet også siger, kommer vejlenserne til gode med færre overløb. Projektet bliver et af de største projekter, som selskabet har sat i verden og løber op i 110 mio. kr. Anlægsarbejdet forventes allerede at gå i gang efter sommerferien.

Vejle Spildevands bestyrelsesformand Niels Clemmensen er begejstret for projektet og fortæller: ”Projekt Bedre Badevand er et meget ambitiøst projekt, hvor vi sænker udledninger markant fra overløb. Bestyrelsen ønskede i efteråret 2020 en plan for, hvad der kunne leveres. Svaret er kommet nu, og det er rigtigt godt. En hurtig indsats, en markant forbedring og en overskuelig økonomi.”

Flere delprojekter giver bedre badevand

Projektet består af en række delprojekter:

  • Tre nye lagertanke til spildevand på Vejle renseanlæg, en ny pumpestation og en forøgelse af ledningssystemet fra havnen til renseanlægget.
  • Flere ’spildevandsmotorveje’
  • Nye teknologier, der kan rense større mængder spildevand

Grønt tag på lagertanke

På Vejle renseanlæg kommer der til at myldre med gravemaskiner og entreprenører med sikkerhedshjelme og gule veste i de kommende år, fordi der skal bygges tre nye lagertanke til spildevand og en ny pumpestation ved Toldbodvej. Lagertankene skal opbevare spildevand, når der er pres på kloaksystemet. De bliver overdækket, så lugtgener minimeres mest muligt, og de designes med et grønt tag af græs, så de får et naturlig look.
Fra nordsiden af Vejle Å og hen til renseanlægget skal den eksisterende kloakledning udvides, så den kan transportere større mængder spildevand.

Anlægsarbejdet går i gang efter sommerferien og varer indtil 2023.

To overløb fjernes helt

Projektet har fokus på fire af Vejle Spildevands største overløb, som i 2020 udledte ca. 1 mio. m3 blandet regn- og spildevand til Vejle Fjord. De to overløb ved Bølgen/Rødkilde Gymnasium og ved XL Byg fjernes helt. Når alle initiativer i Bedre Badevand er på plads, peger Vejle Spildevands beregninger på, at mængden af overløb fra de fire overløb vil være reduceret med 60-80%.

Alene ved havnerundkørslen i Vejle har der i gennemsnit været 20 overløb hvert år, fordi kloakkerne ikke kan følge med, når der kommer voldsom regn. Efter de nye tiltag bliver det reduceret til 0-2 om året. Kvaliteten af badevandet i den indre del af Vejle Fjord bliver dermed væsentligt forbedret.

På Vejle renseanlæg etableres tre nye lagertanke til spildevand, en ny pumpestation og en ny teknologi, der kan rense større mængder spildevand

”Spildevandsmotorveje” skal afhjælpe flaskehalse på kloaksystemet

70% af oplandet til Vejle renseanlæg er separatkloakeret, men som det er nu som ender det i kloakledninger med både regn- og spildevand i Vejle Midtby, og der kan derfor ske overløb under voldsomt regnvejr.

Direktør Mikael Schultz forklarer: ”Vi har nogle flaskehalse i kloaksystemet i Vejle By, og de skal afhjælpes med tre ”spildevandsmotorveje”. En række områder som Bredballe, Assendrup, Vinding og Søndermarken er helt eller delvist separatkloakeret, men der mangler at blive etableret direkte forbindelser til renseanlægget i Vejle. De forbindelser kommer nu med ”spildevandsmotorvejene”, som er ekstra store kloakrør, der kan transportere spildevandet direkte til renseanlægget uden risiko for overløb.”  

Der er tale om tre ’spildevandsmotorveje’:

  • Nord/Nordøst, der sørger for afledningen fra Bredballe og Nørremarken
  • Syd/Sydøst, der sørger for afledningen fra Vinding og Søndermarken
  • Vest, der sørger for afledningen fra Vestbyen og Skibet.

Spildevandsmotorvejen Syd/Sydøst er blevet mulig, fordi Vejle Spildevand har fået en tidligere vandledning fra TREFOR, som de ikke længere havde brug for. Spildevandsmotorvejen Vest er blevet mulig, fordi Vejle Spildevand kan etablere en ny kloakledning under banen og via Posthusgrunden.

Nye teknologier der kan rense større mængder spildevand

Projekt ’Bedre Badevand’ betyder også, at Vejle Spildevand implementerer nye teknologier, der øger kapaciteten på Vejle renseanlæg. Spildevandsselskabet forventer at kunne øge kapaciteten med mere end 80% fra 2500 m3/t til 4500 m3/t.

 Anlægsarbejdet går efter planen i gang efter sommerferien, og forventes at være afsluttet i 2023. 

Fakta

  • Projektets formål: Bedre badevand i den indre del af Vejle Fjord
  • Anlægsperiode: 2021-2023
  • Pris: 110 mio. kr.
KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Egtved Renseanlæg Udefra 1

24. juni 2024

Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Læs nyhed

Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
17. juni 2021
KONTAKTPERSON

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk