Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Nyheder / Vejle Spildevand hjælper til med opsporing af covid-19
DATO
8. september 2021

Vejle Spildevand hjælper til med opsporing af covid-19

I denne uge går Vejle Spildevand i gang med at udtage prøver af spildevandet, som skal hjælpe med overvågningen af covid-19. Forsyningsselskabet kommer til at udtage prøver tre gange om ugen fra renseanlæggene i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning.

Teamkoordinator Anne Daugaard udtager spildevandsprøver til Statens Serum Institut for at hjælpe med at opspore covid-19-smitte.

Statens Serum Institut har udvalgt fire af Vejle Spildevands renseanlæg til at deltage i overvågningen af covid-19, og i denne uge starter indsamlingen af spildevandsprøver. Covid-19-smitte kan opspores i spildevandet, inden man får symptomer, og dermed kan spildevandstestning bidrage som et tidligt varslingssystem for sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut iværksætter nu et større forsøg med at indsamle data fra 200 renseanlæg og pumpestationer over hele landet.

Vejle Spildevands direktør Mikael Schultz bifalder projektet: ”Vi er glade for at kunne bidrage til at overvåge covid-19 gennem spildevandsprøver og være med til at skabe mere viden.”

Han konstaterer også, at prøverne ikke kommer til at påvirke prisen på at få renset spildevandet i Vejle Kommune, fordi alle udgifter dækkes af Statens Serum Institut.

Der udtages spildevandsprøver fra Vejle Spildevands fire største renseanlæg: Vejle, Give, Brejning og Haraldskær

Prøverne udtages tre gange om ugen

Teamkoordinator Anne Daugaard kommer til at udtage prøver af spildevandet  og sikre, at de bliver behandlet korrekt. Prøverne udtages hver tirsdag, onsdag og fredag fra Vejle Spildevands fire største anlæg i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning, og de opsamles hen over ét døgn, så prøverne er repræsentative.

 

Pejling af smitte i et område

Laboratoriefirmaet Eurofins afhenter prøverne og undersøger koncentrationen af covid-19 via en PCR-test, som ligner den, man kender fra testcentrene. Spildevandsprøverne kan give en pejling af hvor stor smitten er i et område eller by, men de kan ikke fortælle, hvilke personer der er smittet. 

Forsøget kører frem til udgangen af året

Ud over spildevandsprøverne afleverer forsyningsselskabet også en række data om nedbør, temperatur og mængden af spildevand i den pågældende periode, fordi det kan have indflydelse på prøverne.

Eurofins undersøger spildevandet for deltavarianten af covid-19, og hver uge offentliggør Statens Serum Institut data om prøverne på deres hjemmeside.

Formålet med forsøget er at indsamle data og dermed få større indsigt i covid-19-smitten. Forsøget varer til og med december i år, hvorefter det evalueres, og det besluttes, om det skal fortsætte. 

KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Bedre Badevand Låg På Tank 1

08. februar 2024

Låg på næsten 300 ton markerer en vigtig milepæl

Læs nyhed

DJI 0017 Web

07. februar 2024

6 gange så meget vand som normalt blev renset

Læs nyhed

DSC1668

01. februar 2024

Vanddetektiv på jagt efter uønsket vand

Læs nyhed

Rundvisning På Vejle Renseanlæg

17. januar 2024

1231 besøg på renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
8. september 2021
KONTAKTPERSON

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk