Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Nyheder / Vejle Spildevand hjælper til med opsporing af covid-19
DATO
8. september 2021

Vejle Spildevand hjælper til med opsporing af covid-19

I denne uge går Vejle Spildevand i gang med at udtage prøver af spildevandet, som skal hjælpe med overvågningen af covid-19. Forsyningsselskabet kommer til at udtage prøver tre gange om ugen fra renseanlæggene i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning.

Vejle Spildevand Hjaelper Til Med Opsporing Af Covid 19

Teamkoordinator Anne Daugaard udtager spildevandsprøver til Statens Serum Institut for at hjælpe med at opspore covid-19-smitte.

Statens Serum Institut har udvalgt fire af Vejle Spildevands renseanlæg til at deltage i overvågningen af covid-19, og i denne uge starter indsamlingen af spildevandsprøver. Covid-19-smitte kan opspores i spildevandet, inden man får symptomer, og dermed kan spildevandstestning bidrage som et tidligt varslingssystem for sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut iværksætter nu et større forsøg med at indsamle data fra 200 renseanlæg og pumpestationer over hele landet.

Vejle Spildevands direktør Mikael Schultz bifalder projektet: ”Vi er glade for at kunne bidrage til at overvåge covid-19 gennem spildevandsprøver og være med til at skabe mere viden.”

Han konstaterer også, at prøverne ikke kommer til at påvirke prisen på at få renset spildevandet i Vejle Kommune, fordi alle udgifter dækkes af Statens Serum Institut.

Vejle Spildevand Hjaelper Til Med Opsporing Af Covid 19 2

Der udtages spildevandsprøver fra Vejle Spildevands fire største renseanlæg: Vejle, Give, Brejning og Haraldskær

Prøverne udtages tre gange om ugen

Teamkoordinator Anne Daugaard kommer til at udtage prøver af spildevandet  og sikre, at de bliver behandlet korrekt. Prøverne udtages hver tirsdag, onsdag og fredag fra Vejle Spildevands fire største anlæg i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning, og de opsamles hen over ét døgn, så prøverne er repræsentative.

 

Pejling af smitte i et område

Laboratoriefirmaet Eurofins afhenter prøverne og undersøger koncentrationen af covid-19 via en PCR-test, som ligner den, man kender fra testcentrene. Spildevandsprøverne kan give en pejling af hvor stor smitten er i et område eller by, men de kan ikke fortælle, hvilke personer der er smittet. 

Forsøget kører frem til udgangen af året

Ud over spildevandsprøverne afleverer forsyningsselskabet også en række data om nedbør, temperatur og mængden af spildevand i den pågældende periode, fordi det kan have indflydelse på prøverne.

Eurofins undersøger spildevandet for deltavarianten af covid-19, og hver uge offentliggør Statens Serum Institut data om prøverne på deres hjemmeside.

Formålet med forsøget er at indsamle data og dermed få større indsigt i covid-19-smitten. Forsøget varer til og med december i år, hvorefter det evalueres, og det besluttes, om det skal fortsætte. 

KONTAKTPERSON
Mikael Schultz
Direktør
76 41 37 37
30 50 75 81

SENESTE NYHEDER
DJI 0004

13. september 2021

11 kandidater stiller op til Vejle Spildevands bestyrelse

Læs nyhed

Vejle Spildevand Hjaelper Til Med Opsporing Af Covid 19

08. september 2021

Vejle Spildevand hjælper til med opsporing af covid-19

Læs nyhed

IMG 0018 2

03. august 2021

Nu udføres sidste del af Klimaprojekt Østbyen

Læs nyhed

DJI 0026

28. juni 2021

Haves: En halv milliard til klima og kloakker. Søges: Forbrugerrepræsentanter til Vejle Spildevands bestyrelse

Læs nyhed

DATO
8. september 2021
KONTAKTPERSON
Mikael Schultz
Direktør
76 41 37 37
30 50 75 81