Forsiden / Nyheder / Vejle Spildevand fastholder priserne for 2020 trods rekordstore klimainvesteringer
DATO
7. november 2019

Vejle Spildevand fastholder priserne for 2020 trods rekordstore klimainvesteringer

Priserne for at få renset spildevand i 2020 bliver de samme som i 2019.

Bestyrelsen har i denne uge godkendt Vejle Spildevands budget for 2020, og det giver gode nyheder til kunderne i Vejle Kommune: Selskabet kan for tredje år i træk fastholde priserne for at få renset spildevandet. Det er konklusionen på et bestyrelsesmøde, der blev afholdt i denne uge.

Bestyrelsesformand Niels Clemmensen udtrykker tilfredshed med, at det fortsat er muligt at holde prisen i ro:

”Jeg er glad for, at vi igen i år kan glæde vores kunder med, at vi fastholder priserne for både private husstande og virksomheder på trods af vores store klimainvesteringer,” siger bestyrelsesformanden. 

Derudover kan kommunens 5800 husstande i landområderne se frem til et reelt fald i priserne, idet prisen for tømning af septiktanke vil blive lavere end i 2019.

Rekordstore investeringer i klima påvirker ikke prisen

Fastholdelsen af priser sker på trods af, at Vejle Spildevand investerer massivt i klimasikring og vedligeholdelse af kloaksystemet i Vejle Kommune.

”I 2019 har vi investeret mere end nogensinde, og vi fortsætter med et højt aktivitetsniveau i 2020. Mere end 150 mio. kr. har vi brugt på modernisering af kloakkerne, byggemodninger og en lang række klimaprojekter, der sikrer, at vi passer på miljøet og er i stand til at håndtere de stigende regnmængder,” fastslår Niels Clemmensen.

Tirsdag d. 5. november kunne Vejle Spildevand indvie til et nyt stort klimaprojekt på Vestbanevej i Vejle, som led i klimasikringen af Vejle. En højere kantsten, en hældning på vejen og større kloakrør er med til at lede vandet ved skybrud. Et nyt underjordisk bassin opbevarer så regnvandet, indtil der er plads i afløbssystemet. Effekten blev illustreret ved, at en slamsuger lukkede 10.000 liter vand ud på Niels Bentzens Alle.

Bestyrelsesformand Niels Clemmensen klippede snoren til klimaprojektet på Vestbanevej i Vejle 

Vejle Spildevand blandt de mest effektive

Fastholdelsen af priserne er mulig, fordi Vejle Spildevand har investeret i effektiviseringer og derved har bragt selskabet i front som ét af de mest effektive spildevandsselskaber i Danmark. Effektiviseringerne stammer primært fra færre omkostninger på driften.

Det skyldes både, at Vejle Spildevand mindsker eget energiforbrug, og at selskabet producerer mere energi.

I maj måned indviede Vejle Spildevand bl.a. et stort nyt solcelleanlæg ved Haraldskær renseanlæg, som ventes at kunne producere 230.000 kWh årligt. Det svarer til knap halvdelen af renseanlæggets årlige elforbrug.

”Det er disse effektiviseringer, som er årsagen til, at det ikke er nødvendigt at indeksregulere vandafledningsbidraget i 2020. Målet er på sigt at producere mere energi, end vi forbruger,” forklarer Niels Clemmensen.

Solcellerne ved Haraldskær renseanlæg skal være med til at sikre Vejle Spildevands vision om at imødegå klimaforandringerne, bl.a. ved at renseanlæggene bliver CO2-neutrale.

40 kr. pr. m3 vand for private forbrugere

Prisen for de ca. 30.000 private kunder fastholdes dermed på 40 kr. pr. m3 vand inkl. moms. Der afregnes efter, hvor meget vand hver enkelt husstand bruger. Priserne for tømning af septiktanke falder fra 632 kroner i 2019 til 600 kroner fra og med 1. januar 2020. 

KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Vejle Spildevands Medarbejdere 2

22. maj 2023

98 % af medarbejderne siger, at Vejle Spildevand er en god arbejdsplads

Læs nyhed

Rundvisning på Vejle Renseanlæg

17. maj 2023

Kender du myterne om Vejle Spildevand?

Læs nyhed

Boelgen

11. maj 2023

Ny lagertank til spildevand skal mindske overløb

Læs nyhed

IMG 0208

26. april 2023

Lukning af renseanlæg i Aagaard og Egtved giver billigere og bedre vandkvalitet

Læs nyhed

DATO
7. november 2019
KONTAKTPERSON