Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Nyheder / SLUSEREKORD i 2020: Fem gange har Vejle Spildevand lukket slusen
DATO
9. marts 2020

SLUSEREKORD i 2020: Fem gange har Vejle Spildevand lukket slusen

Foto: Vejle Kommune

Vejle Spildevand gør status efter et vådt efterår og en våd vinter. Aldrig har der fosset så meget vand gennem slusen på så kort tid, og aldrig har Vejle Spildevands operatører siddet vagt så mange timer for at betjene sluseanlægget, der beskytter nogle af de udsatte områder mod vand.

Endelig titter foråret og solen frem, og det vækker glæde hos Vejle Spildevand. Det betyder nemlig, at lidt af vandet i åerne kan fordampe og vandstanden i Omløbsåen kan falde, og det er der brug for. Fem gange i 2020 har højtvandsvagten i Vejle Kommune måttet tilkalde Vejle Spildevand for at lukke slusen og pumpe vand ud af Vejle by. I alt 180 timer har slusen været i gang i år, og det er dobbelt så mange timer, som den var i gang i hele 2019. I øjeblikket skal der nemlig kun få millimeter nedbør til, før behovet for slusedrift opstår:

- Oplandet til både Grejs å og Vejle Å er ganske enkelt fyldt op efter det våde efterår og den våde vinter. Jorden på markerne kan ikke absorbere regnen, og når regnen ikke kan sive ned i jorden, finder vandet hurtigt vej til vandløbene. Derfor skal der en længere tør periode til, før vi igen kan komme tilbage til normal drift, siger Kjartan Ravn, civilingeniør i Vejle Spildevand.

Slusen forhindrer oversvømmelser
Inden slusen blev indviet i november 2016 blev Vejle by oftere oversvømmet ved stormflod, fyldte åløb eller skybrud. Særligt den vestlige del af byen er udsat, når vandet i Omløbsåen kommer op omkring 1,30 meter over normal vandstand og begynder at løbe over sine breder. Men sluseanlægget sørger for at holde vandstanden i Omløbsåen nede, så oversvømmelser forekommer sjældnere.

Slusen startes op, når der er høj vandstand i Vejle Å pga. stormflod eller en kraftig afstrømning fra oplandet til Vejle Å.  Sluseportene lukkes og holder vandet ude, mens pumpeanlægget sænker vandstanden i Omløbsåen ved at pumpe vandet over i Vejle Å.

Men den vestlige bydel er også udsat, når der er høj vandstand i Grejs å. Grejs å deler sig i Omløbsåen og Mølleåen, som løber gennem byen, så derfor er det kapaciteten af disse to åløb, der er afgørende for, om området bliver oversvømmet. Her kan slusens pumper være med til at sikre størst mulig gennemstrømning i Omløbsåen, også selvom vandet i Vejle Fjord og Vejle Å står højt. Slusen kan dog intet stille op mod oversvømmelser længere oppe i Grejs å og af Mølleåen.

Vådeste februar nogensinde
Februar har været den vådeste måned, DMI nogensinde har målt, siden organisationen begyndte at måle i 1874. Den centrale og sydlige del af Jylland har været mest udsat. Det ene lavtryk med nedbør efter det andet vestfra har resulteret i ikke mindre end 152 millimeter regn i Vejle. I en gennemsnitlig februar måned falder der 24 millimeter.

Konstant på vagt
Både Vejle Kommune og Vejle Spildevand er altid på vagt. Ud fra løbende opsyn med målestationer, vandløb og vandstanden i fjorden sammenholdt med vejrprognoserne, vurderer højtvandsvagten konstant, hvornår der er behov for at lukke slusen. Så tilkaldes vagten hos Vejle Spildevand, som aldrig er længere end 15 minutter væk fra at kunne trykke på knappen, der lukker sluserne og starter pumperne. Alt imens slusen er i gang, holder Vejle Spildevand opsyn med slusebygværket ved Bryggen og sørger for at få den størst mulige vandmængde pumpet.

Claus Hundahl Trykker På Knappen Til Slusen

Fem gange i 2020 har Vejle Spildevand måttet trykke på
knappen, der starter slusen op. Her er det Claus Hundal, der drifter pumperne.

Slusen Dag

Når sluseportene lukkes, holdes vandet fra Vejle Å ude.

KONTAKTPERSON
Claus Christensen
Chef for Produktion
76 41 37 80

SENESTE NYHEDER
Den Grønne Kile 1

21. december 2020

Året der gik: Bygge-rekord og omfattende klimaprojekter trods corona

Læs nyhed

Ny Kundeundersøgelse Viser Fortsat Stor Tilfredshed Med Vejle Spildevand 1

15. december 2020

Ny kundeundersøgelse viser fortsat stor tilfredshed med Vejle Spildevand

Læs nyhed

Spildevandsplan 2020 2028 (002)

11. december 2020

En ny samlet spildevandsplan er godt nyt for fjord og vandløb

Læs nyhed

El Bil 5

02. december 2020

Vejle Spildevand tanker for første gang el på en af sine biler

Læs nyhed

DATO
9. marts 2020
KONTAKTPERSON
Claus Christensen
Chef for Produktion
76 41 37 80