Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Slusen gemte på 117 tons skidt
DATO
8. maj 2020

Slusen gemte på 117 tons skidt

117 tons. Så meget skidt og møg gemte der sig nede i slusen, da Vejle Spildevand i sidste uge gjorde forårsrent efter en vinter, hvor nedbøren satte slusen på overarbejde.

Det var et tiltrængt serviceeftersyn, slusen fik sig, da Vejle Spildevand i sidste uge åbnede op for slusekammeret.

Fem gange i 2020 har højtvandsvagten i Vejle Kommune måttet tilkalde Vejle Spildevand for at lukke slusen og pumpe vand ud af Vejle by. I alt 180 timer har slusen været i gang i år. Det er dobbelt så mange timer, som den var i gang i hele 2019, og arbejdet havde efterladt sine spor på det 4 ½ år gamle anlæg.

Det store slusekammer rummede ikke mindre end 117 tons affald, som blev suget op med hjælp fra LMJ slamsugning. Kammeret gemte hovedsageligt på sand, men også vandmættet træ, kogler, agern og en enkelt åleruse. Der var afsat én dag til arbejdet, men det endte med at tage en uge at få slusen gjort køreklar til næste skybrud eller stormflod.

Under almindelige omstændigheder bliver slusen renset hver gang, den har kørt, men den ekstremt høje vandstand i åerne i vinter har gjort det umuligt at foretage de faste eftersyn. Sidste gang Vejle Spildevand åbnede slusekammeret for at rense ud var i oktober. Dengang kunne man nøjes med at suge 16 tons affald op. Først i slutningen af marts måned var vandstanden i åerne igen faldet så meget, at det var muligt at sende folk ned for at rense slusen. Corona-tilstandene udskød så arbejdet yderligere en måned.

Læs mere her om den våde vinter, der satte slusen på overarbejde.

Her tømmer LMJ Slamsugning slusekammeret med en tørstofsuger, også kaldet en mammutsuger grundet sit kraftige sug.

KONTAKTPERSON
Billede af Claus Christensen
Claus Christensen
Chef for Produktion

SENESTE NYHEDER
Benjamin Refsgaard viser rundt ved Abelones Plads i Vejle

24. maj 2022

Tyske gæster så på klimaløsninger i Vejle

Læs nyhed

Låg På Spildevandstank

12. maj 2022

Låg på spildevandstank reducerer udledning af drivhusgasser og lugtgener

Læs nyhed

1

11. maj 2022

104 m ’spildevandsmotorvej’ boret ned under jernbanen

Læs nyhed

DSC 1164

04. april 2022

Vejle Spildevand fuldender overvågning af overløb

Læs nyhed

DATO
8. maj 2020
KONTAKTPERSON
Billede af Claus Christensen
Claus Christensen
Chef for Produktion