Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Se billeder og video fra indvielsen af Klimaprojekt Østbyen
DATO
13. september 2022

Se billeder og video fra indvielsen af Klimaprojekt Østbyen

Klimaprojekt Østbyen blev indviet mandag d. 12. september. 

Fra venstre: Bestyrelsesformand for boligforeningen ØsterBO Karin Mortenten, næstformand i Vejle Spildevand Morten Skovlund, borgmester-praktikant Anna Luka Østergaard Krüll på 13 år, borgmester i Vejle Kommune Jens Ejner Christensen og formand for Klima- Natur-, og Miljøudvalget i Vejle Kommune Søren Peschardt

Elever fra Rødkilde Gymnasium stod for den musikalske underholdning til indvielsen.  

Klimachef og stadsarkitekt i Vejle Kommune Lisbet Wolters (t.v.) var moderator på en samtale mellem Klimaprojekt Østbyens partnere: Vejle Kommune, Vejle Spildevand og boligforeningen ØsterBO.

Klimaprojekt Østbyen: Styre vandet på en sikker måde

Vejle Kommune og Vejle Spildevand har gennem det fælles projekt klimatilpasset Østbykvarteret i Vejle. Det omfattende klimaprojekt skal på en sikker og kontrolleret måde lede vandet ud til Vejle Fjord, når det regner kraftigt.

Se vores folder 'Vand i Vejle'

Vand I Vejle - Klimaprojekt Østbyen.pdf
Download

Vand fra højdedragene gav vand i kælderen

Når det regner kraftigt og byens kloakker ikke kan følge med, strømmede vandet fra højdedragene mod nord ned ad skrænterne. Særligt de lavere liggende områder i Vejle Østby oplevede de negative konsekvenser med oversvømmede kældre.

Her endte vandet på vejene og skabte problemer med oversvømmelser i en lavning ved Valløesgade og Rødkildevej. Sideløbende med klimaprojektet har Vejle Spildevand gennemført en kloakseparering i dele af området. 

Klimaprojektet bestod af seks delprojekter

KLIMAPARKEN

Klimaparken udføres i samarbejde med boligforeningen ØsterBO. Den skaber et nyt parkmiljø for et boligområde, samtidig med at det udnytter og styrer vandet på sin vej ned mod fjorden.

Projektet er et eksempel på, hvordan man kan tilføre ny værdi til et område ved at skabe rekreative vandløsninger, som er tilgængelige for alle. Det skaber tryghed omkring regnvand i området, og vandudfordringerne vendes til en positiv fortælling.

Tommy Troelsens Park

Tommy Troelsens Park er en brik i klimatilpasningen af Vejle, og skal i fremtiden bruges til at opmagasinere vand i tre nye bassiner, når det regner meget kraftigt.

Vandet løber til parken fra dele af Grundet og Nørremarken, og bassinerne kommer i brug, når vandet ved ekstreme og sjældne regnskyl ikke kan være i den nye store rørledning, der laves fra boldbanen til Vejle Fjord via Rødkildevej.

Vandet kan parkeres på banerne, når der er pres på kloaksystemet

Rødkildevej

Rødkildevej er en vigtig brik i klimasikringen af Vejle Østby. Vejen skal i fremtiden lede enorme mængder af regnvandet via to forskellige systemer. Det første håndterer vandet via et underjordisk rør, mens det andet leder vejvandet ned i en synlig kanal langs vejen.

Rørforbindelsen under vejen

I perioder med kraftig regn fyldes bassinerne i Tommy Troelsens Park ved Vejle Friskole. Vandet løber herfra ned i en rørforbindelse via Skyttehusgade og Krogen. Røret føres under jernbanen og videre under Rødkildevej, hvor vandet ledes direkte ud i Vejle Fjord. Røret transporterer hverdagsregn fra et stort området fra Grundet Ringvej mod nord til Horsensvej mod syd.

Når det regner så kraftigt, at kloakkerne ikke kan følge med, bliver vand der strømmer på overfladen også dirigeret hen til den nye rørforbindelse. Rørforbindelsen er fremtidssikret, så den også kan håndtere de vandmængder, der i fremtiden vil komme fra Lille Grundet i klimaprojektets næste etape.

Den synlige regnvandskanal

Langs den sydlige side af Rødkildevej anlægges en regnvandskanal. Derudover ændres selve vejforløbet en smule, så hele vejbanen på Rødkildevej får hældning mod syd. På den måde løber vandet naturligt væk fra vejen og ned i den nye kanal.

Fra regnvandskanalen løber vandet til Vandkorridoren i Østbyparken, gennem Klimaparken og videre ud til Bølgen, hvor det til sidst pumpes ud i Vejle Fjord.

Vejen skal i fremtiden lede enorme mængder af regnvandet via to forskellige systemer.

MOLDEVEJ

I delprojekt Moldevej laves tiltag der sikrer, at vand bliver ledt til det eksisterende regnvandsbassin Abeburet, der ligger i en naturlig slugt nord for Horsensvej, så risikoen for oversvømmelser af Novaskolen, Nørremarkscentret og de sydlige blokke på Finlandsvej mindskes.

Det eksisterende bassin nord for Moldevej indrettes, så det kan opmagasinere mere regn i fremtiden. Når kloaksystemet ikke kan følge med, løber vandet på overfladen af Moldevej og for at lede vandet mod bassin Abeburet er der etableret riste i Moldevej, som leder vandet til en klimarende på Novaskolens areal, langs Grundet Sivevej. Fra klimarenden ledes vandet til slugten nord for bassin Abeburet
KONTAKTPERSON
Billede af Gitte Bisgaard
Gitte Bisgaard
Civilingeniør

SENESTE NYHEDER
Egtved Renseanlæg Udefra 1

24. juni 2024

Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Læs nyhed

Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
13. september 2022
KONTAKTPERSON
Billede af Gitte Bisgaard
Gitte Bisgaard
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk