Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Rent badevand i Vejle Fjord
DATO
2. juni 2020

Rent badevand i Vejle Fjord

I 2019 fik Tirsbæk Strand ikke det blå flag. Men nu er den også kommet med på Friluftsrådets liste over strande med det bedste badevand. (Foto: Vejle Spildevand 2. juni 2020)

I dag indledtes badesæsonen i Vejle Kommune, og seks badestrande kunne hejse det blå flag. Den gode badevandskvalitet hænger bl.a. sammen med Vejle Kommunes store investeringer i strandene og Vejle Spildevands mangeårige indsats for at nedbringe overløb og mindske udledning af colibakterier.

Nok er charterferien til Mallorca aflyst, men heldigvis finder du noget af det reneste badevand lige ud for Vejles kyst. I dag strøg de blå flag til tops på seks af kommunens ni strande. Sidste år måtte Tirsbæk Strand undvære, men en omfattende modernisering af kloakkerne i Bredballe har nedbragt koncentrationen af colibakterier ved Tirsbæk Strand, så den nu ligger under de grænseværdier, der er kriteriet for et blåt flag. Nu kan vejlenserne trygt hoppe i bølgen blå ved både Albuen, Ibæk Strandvej, Mørkholt, Hvidbjerg, Høll og Tirsbæk. Vejle Spildevands mangeårige arbejde med at mindske overløb og forbedre rensningen af spildevandet har en stor del af æren for den forbedrede badevandskvalitet:

- Vi er meget bevidste om den påvirkning, vores kloakker har på vandkvaliteten, og vi er i fuld gang med at løse udfordringerne. Siden 2010 har vi været i gang med et omfattende arbejde med at omlægge hele infrastrukturen for kloaksystemet i Vejle Kommune, og det begynder vi nu at se effekterne af. Samtidig har det stor betydning for badevandskvaliteten, at vi UV-stråler spildevandet, inden det forlader vores renseanlæg, siger Niels Clemmensen, bestyrelsesformand i Vejle Spildevand.

På kommunens hjemmeside kan du følge badevandskvaliteten og se den aktuelle tilstand for hver enkelt strand. Også strandene ved Brejning, Sellerup og Holtser Hage har rent badevand. Men badevandskvaliteten er dog blot ét af kriterierne for at opnå det blå flag. Vejle Kommune har igennem de seneste mange år taget et langt sejt træk med at kvalitetssikre Vejle Kommunes strande, så de også lever op til kriterierne for sikkerhed, information, miljø og faciliteter. På Vejles strande med blå flag har badegæsterne adgang til alt fra grønne opholdsarealer, toiletfaciliteter, parkeringsmuligheder, kiosker, opdaterede informationstavler med den aktuelle badevandskvalitet og meget mere. 

Lukker overløbsbygværker
Vejle Spildevand har tidligere færdiggjort separatkloakering i Jelling og i Hornstrupområdet, og er i gang med at separere kloakkerne i Bredballe, Egtved, Børkop og i Mølholm. Regnvand og spildevand, der før løb i samme rør, løber nu i hvert sit rør. Regnvandet ledes til et nærliggende vandløb eller Vejle Fjord, spildevandet ledes til rensningsanlægget, og dermed mindskes risikoen for udledning af urenset spildevand ved store regnskyl. I takt med at flere kloakker bliver separeret, har Vejle Spildevand også kunnet lukke de overløbsbygværker, der før aflastede kloakkerne ved kraftige regnskyl og ledte urenset spildevand ud i åerne:

- Det har længe været et vigtigt indsatsområde for os at mindske udledningen af urenset spildevand. Det er et langt sejt træk, men i løbet af tre-fire år vil vi se en stor reduktion i antallet af overløb, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand.

Vejle Spildevand anlægger også bassiner, som kan opsamle og forsinke regn- og spildevandet, når der er tryk på kloakkerne i perioder med meget nedbør.

4 medarbejdere på byggeplads

For at undgå overbelastning af fælleskloakkerne, som leder både regn- og spildevand, opsamles vandet i bassinanlæg som f.eks. dette i Bredsten. Anlægget blev færdigt i 2017, men ses her under konstruktionen(foto: Vejle Spildevand).

Vejle Fjord fra sydsiden

Tirsbækkens udløb ved Tirsbæk Strand (foto: Ole Risbjerg)

Separatkloakering i Bredballe sikrer Tirsbæk blå flag
Når badevandskvaliteten i Tirsbæk er forbedret, så skyldes det den omfattende separatkloakering, der forgår i Bredballe. Den har gjort det muligt at lukke de to overløbsbygværker i Bredballe, der lå nærmest Tirsbæk Strand. I løbet af 2020 vil yderligere to overløbsbygværker i Bredballe blive nedlagt.

Derudover vil den igangværende separatkloakering i Assendrup sikre, at to overløbsbygværker kan lukkes inden næste badesæson. Det har stor betydning, da vandet løber ud i Tirsbækken, som har udløb ved Tirsbæk Strand.

UV-stråler dræber colibakterierne
Siden 2007 har Vejle Spildevand haft et UV-anlæg på det centrale renseanlæg i Vejle. Fra 1. maj til 1. september løber det rensede spildevand igennem anlægget og bliver desinficeret af ultraviolet lys, som dræber colibakterierne, inden det forlader Vejle Renseanlæg. Det er ikke et lovkrav, at spildevand skal UV-stråles, inden det forlader renseanlægget, men alligevel en investering Vejle Spildevand har prioriteret:

- UV-anlægget er med til at mindske vores udledning af colibakterier betydeligt. Vi ser det som vores forpligtelse at sende det renest mulige vand ud i Vejle Fjord, og her udgør UV-anlægget en vigtig brik. Langt størstedelen af alle coli-bakterier er dræbt, når vandet forlader Vejle Renseanlæg, siger Claus Christensen, der er chef for produktionen hos Vejle Spildevand.

Inden det rensede spildevand forlader Vejle Renseanlæg passerer det dette UV-anlæg, som dræber coli-bakterierne. (foto: Vejle Spildevand)

KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

1 Ny Teknologi Renser Større Mænger Spildevand Claus Christensen

02. maj 2024

Ny teknologi reducerer Vejles største overløb markant

Læs nyhed

DATO
2. juni 2020
KONTAKTPERSON

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk