Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023
DATO
13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Vejle Spildevand har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2023, og det viser bl.a., at selskabet har investeret rekordstore summer i at udbygge kloaksystemet – det er især separatkloakeringsprojekter og projekt Bedre Badevand, der trækker investeringerne op.    

Vejle Spildevand investerede bl.a. i projekt Bedre Badevand i 2023. Her er byggeriet af en lagertank til opbevaring af vand ved store regnskyl i gang.

Store investeringer uden at stifte gæld

Store gravemaskiner lægger nye kloakrør i jorden – det syn har mange kunder i Vejle Kommune mødt i løbet af 2023, hvor Vejle Spildevand fortsatte med at modernisere kloaksystemet, så det kan håndtere store regnmængder. Mange gamle kloakker er blevet udskiftet til separatkloakering, hvor der et ét rør til spildevand og ét rør til regnvand.

De mange projekter satte sit tydelige præg på Vejle Spildevands årsregnskab, som blev godkendt på selskabets generalforsamling mandag d. 6. maj.

Vejle Spildevands direktør Mikael Schultz fortæller: ”Vi har investeret rekordmeget i nye kloakker og renseanlæg i 2023. Det er især drevet af, at vi har haft mange projekter med separatkloakering og projekt Bedre Badevand, der halverer overløb i Vejle Midtby."

I 2023 investerede forsyningsselskabet sammenlagt 198 mio. kr. i nye kloakrør, bassiner, spildevandspumper og andre anlæg, der sikrer den kritiske infrastruktur af kloaksystemet i Vejle. Mikael Schultz understreger, at de rekordstore investeringer er sket uden, at selskabet har stiftet gæld.

Projekter mange steder i kommunen

Forsyningsselskabet har arbejdet i mange dele af Vejle Kommune. I Bredballe er kloakkerne i området ved Stejlbjergvej og Krintelsvej blevet moderniseret, og i Vejle By har gravemaskiner og entreprenører været i gang på Damhaven, Finlandsvej og Moldevej.

I Egtved har anlægsarbejdet været koncentreret om Søndergade, og i Børkop er kloakkerne omkring Kirkebakken optimeret. Første etape i Aagaard nåede til vejs ende i 2023.
Også i Give har Vejle Spildevand været i gang med separering i et mindre område - ligesom der i Gadbjerg, Farre og i Skibet er udført optimering af kloakforholdene.

Det er ikke kun gamle kloakker, som Vejle Spildevand har arbejdet med at fremtidssikre – selskabet har også etableret nye kloakker til byggemodninger til private boliger og erhvervsområder. Det er fx sket i Grejs, Jelling, Børkop, Brejning, Gårslev og Vejle Nord.

Værdier gravet ned i jorden

Årets resultat for selskabet lyder på 69 mio. kr., men selskabets direktør Mikael Schultz forklarer, at det ikke er kontanter, der kan lægges i selskabets kassebeholdning:

”Vores overskud er ikke likvide midler, som vi kan give tilbage til kunderne. Man kan derimod sige, at vores værdier er gravet ned i jorden i form af kloakrør, spildevandspumper og andre anlæg, der hver dag året rundt sikrer forsyningssikkerheden i vores del af vandkredsløbet.”

Vejle Spildevand er et hvile-i-sig-selv-selskab, men hvad betyder det?

  • Vejle Spildevand er et aktieselskab, som er ejet af Vejle Kommune. Baggrunden er, at Folketinget i 2010 besluttede, at kloakafdelingerne skulle skilles ud fra kommunerne og gøres til selvstændige selskaber.
  • Vejle Spildevand må ikke tjene penge som traditionelle aktieselskaber, der skal sørge for udbytte til deres aktionærer. Det er derimod et såkaldt hvile-i-sig-selv-selskab, hvor der skal være balance mellem indtægter og udgifter over en periode, som typisk er fire år. 
  • Vejle Spildevand får indtægter fra private kunder og virksomheder, der betaler for at aflede spildevand. Alle indtægter bruges på at investere i kloakrør, spildevandspumper, bassiner og renseanlæg, så selskabet sørger for en sikker drift af kloaksystemet.

Se hele Vejle Spildevands årsrapport

Årsrapport 2023 Vejle Spildevand AS.pdf
Download
KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

1 Ny Teknologi Renser Større Mænger Spildevand Claus Christensen

02. maj 2024

Ny teknologi reducerer Vejles største overløb markant

Læs nyhed

Gravemaskine i gang med kloakforbedringer

16. april 2024

Kirkebakken i Børkop spærres for gennemkørsel fra uge 19

Læs nyhed

DJI 0310

21. marts 2024

Se byggeriet af lagertank med plads til 5 mio. liter vand

Læs nyhed

DATO
13. maj 2024
KONTAKTPERSON

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk