Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Permanent løsning på kloakbrud i Brejning starter i denne uge
DATO
26. januar 2021

Permanent løsning på kloakbrud i Brejning starter i denne uge

Mellem jul og nytår skete et sjældent brud på en stor kloakledning i Brejning. I denne uge går Vejle Spildevand i gang med arbejdet med at etablere en permanent løsning, som forventes færdig i uge 7.

Tirsdag d. 29. december brød 300 meter kloakledning sammen mellem Marsvej og H.O. Wildenskovsvej i Brejning. Vejle Spildevand og entreprenørfirmaet Aagaard Jensen knoklede for at lave en midlertidig løsning, så områdets spildevand kunne blive ledt til renseanlægget. Spildevandet blev i første omgang pumpet til en anden del af kloaksystemet, og derefter blev en kloakledning over jorden sat i drift og har siden sørget for, at spildevandet bliver afledt på forsvarlig vis.

Vejle Spildevand og entreprenørfirmaet Aagaard Jensen knoklede for at etablere en midlertidig løsning med en kloakledning over jorden d. 29. december.

I denne uge starter arbejdet med at etablere en permanent løsning på bruddet. I samarbejde med entreprenørfirmaet Aagaard Jensen graves der nye kloakledninger ned på de 300 meter, hvor bruddet skete.

”I denne uge går vi i gang med at grave de nye kloakledninger ned, så vi kan etablere en permanent løsning på bruddet. Vi forventer at være færdige i uge 7,” fortæller ingeniør Ulrik Bindeballe Jensen fra Vejle Spildevand. Han forventer, at stien ved Marsvej kan holdes åben, så områdets beboere kan bruge den som normalt, men gravemaskinerne vil komme til at fylde på stien, når de nye kloakledninger skal i jorden.  

Kloakledning bores ned ved udviklingscenter Spurvetoften

En del af kloakledningen ligger i jorden under haven ved udviklingscentret Spurvetoften, som er et bo-, læring- og aktivitetstilbud for mennesker med autisme. Vejle Spildevand har været i dialog med personalet for at sikre, at de nødvendige forholdsregler bliver taget.

For at skabe færrest mulige gener for beboerne borer Vejle Spildevand kloakledningen ned på den del, som ligger under Spurvetoftens have. Desuden opstiller selskabet et byggepladshegn, så beboerne ikke kan komme for tæt på anlægsarbejdet. 

Svovlbrinte har formentligt tæret kloakledningen. Den nye kloakledning bliver lavet af plast, som ikke nedbrydes af svovlbrinte

Svovlbrinte har formentligt tæret kloakledningen

Vejle Spildevand har forsøgt at finde svaret på, hvorfor kloakledningen brød sammen mellem jul og nytår. Kloakledningen stammede fra 1990’erne, og med en forventet levetid på 75 år, så burde den kunne have holdt mange år endnu.

Ingeniør Ulrik Bindeballe Jensen fortæller, at svovlbrinte med stor sandsynlighed er synderen: ”Vores undersøgelser tyder på, at svovlbrinte formentligt har tæret betonen i kloakledningen.

Svovlbrinte dannes i et iltfrit miljø. Kloakledningen i Brejning er en såkaldt trykledning, hvor der ingen ilt er indeni, og dermed har svovlbrinte haft gode betingelser for at blive dannet og derefter at nedbryde den beton, som kloakledningen var bygget af.”  

Han forklarer videre, at den nye kloakledning bliver lavet af plast, som ikke nedbrydes af svovlbrinte, og at der etableres en ny brønd til udluftning. På brønden etableres et kulfilter, så lugtgener minimeres mest muligt, da svovlbrinte har en kraftig lugt.

Se etablering af den midlertidige kloakledning

KONTAKTPERSON
Billede af Ulrik Bindeballe Jensen
Ulrik Bindeballe Jensen
Ingeniør

SENESTE NYHEDER
Vejle Spildevands Bestyrelse DSC4235

20. januar 2022

Ny bestyrelse i Vejle Spildevand

Læs nyhed

Stoppet spildevandspumpe på græsplæne

13. januar 2022

Borgerforslag om emballagen på vådservietter skal afhjælpe stort kloakproblem

Læs nyhed

Vejle Renseanlæg DJI 0004 Web

03. januar 2022

Forklaring af vores egenkapital: Ingen kontanter samler støv på bunden af vores slamtank

Læs nyhed

Cirkeldiagram. Når Du Betaler 100 Kr., Bruger Vi Dem Sådan

01. december 2021

5. år i træk: Samme pris på spildevand

Læs nyhed

DATO
26. januar 2021
KONTAKTPERSON
Billede af Ulrik Bindeballe Jensen
Ulrik Bindeballe Jensen
Ingeniør