Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Nyheder / Østbyen: Ny aktivitets- og klimapark på boldbanen
DATO
30. januar 2020

Østbyen: Ny aktivitets- og klimapark på boldbanen

Vejle Kommune og Vejle Spildevand sætter i februar igen ind mod vandet. Nu gælder det boldbanen ved Horsensvej - Østerbrogade, hvor vejlenserne kan se frem til en ny aktivitets- og klimapark.

Regn er naturligt, men det kan også blive for meget.

Det gælder især for lavtliggende områder, hvor vandet ikke kan komme væk. Østbykvarteret får regnvand fra et stort område, og det kan give beboerne udfordringer med oversvømmelser.

Det vil Vejle Kommune og Vejle Spildevand nu gøre op med. Derfor sætter de i starten af februar ind med næste etape i klimaprojektet for Østbykvarteret, som sikrer området og giver vejlenserne en ny aktivitets- og klimapark.

Nye rekreative muligheder
Om den nye park fortæller Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Dan Arnløv Jørgensen:

- Med aktivitets- og klimaparken samtænker vi by og natur, så vejlenserne får et nyt rekreativt område og nye muligheder for den uorganiserede idræts- og fritidsaktiviteter. Der bliver på den måde adgang til gode, rekreative oplevelser i den del af byen. Det er jo vigtigt for os, at vi skaber en god by for alle.

Området ved boldbanerne får nye rekreative faciliteter, som stier og sportsbaner. Alt det er prioriteret af Byrådet, som har sat fem millioner af til den nye aktivitets- og klimapark.

Tre bassiner til sikring mod regnvand
Aktivitets- og klimaparken bygges op om tre bassiner, som kan opsamle regn fra Nørremarken og Horsensvej. De vil kunne samle regn svarende til den mængde, vi står til at have om 100 år.
Samtidig bliver der anlagt en ny rørledning fra boldbanerne og under jernbanen, som fører vandet ned til Vejle Fjord. Det betyder, at beboerne på blandt andet Rødkildevej og Valløesgade kan se frem til en mindre risiko for oversvømmelser i området.

Den indsats vil sikre flere borgere, mener Formand for Natur- og miljøudvalget, Karl Erik Lund, som siger:

- Vejle ligger smukt med skov, fjord og bakker, men der er også en bagside til vandet. Derfor ser jeg frem til, at vi tager hul på næste trin i klimaprojektet, som skal sikre Østbykvarteret mod skybrud, ekstrem regn og oversvømmelser. Jeg håber, det vil skabe en stor tryghed for beboerne i området.
Udover at sikre husejerne mod de vilde vandmasser, vil initiativet gavne pendlere og togpassagerer. Med bassiner og ledning bliver vandet nemlig ført væk fra jernbanen, så togene i mindre grad bliver hindrede af vand efter skybrud eller ekstrem nedbør.

Boldbaner lukkes et år
Gravemaskinerne går officielt i gang i starten af februar, hvor boldbanen lukkes for brug. Et år senere kan vejlenserne til gengæld se frem til, at området kan bruges oftere, om det har regnet eller ej. Om den kommende opgave siger næstformand for Vejle Spildevands bestyrelse Anja Daugaard:

- Det er vigtigt for os, at vi som forsyning kan bidrage til løsninger, der både kan håndtere og forebygge oversvømmelser, mens vi udnytter muligheder for at skabe rekreative elementer i bymiljøet ved hjælp af vand. Samtidig vil vi gerne beklage de gener, gravearbejdet giver for borgerne, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at reducere dem mest muligt.


SENESTE NYHEDER
Bedre Badevand Låg På Tank 1

08. februar 2024

Låg på næsten 300 ton markerer en vigtig milepæl

Læs nyhed

DJI 0017 Web

07. februar 2024

6 gange så meget vand som normalt blev renset

Læs nyhed

DSC1668

01. februar 2024

Vanddetektiv på jagt efter uønsket vand

Læs nyhed

Rundvisning På Vejle Renseanlæg

17. januar 2024

1231 besøg på renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
30. januar 2020

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk