Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Ny spildevandsplan beskytter miljøet og sikrer renere vand
DATO
12. august 2020

Ny spildevandsplan beskytter miljøet og sikrer renere vand

Spildevandsplan 2020-2028 udpeger de områder i Vejle Kommune, der i de kommende otte år vil få ændret deres spildevandsforhold. Fokus er at undgå eller mindske udløb af urenset spildevand, når det regner meget. Planen er med byrådets godkendelse netop sendt i otte ugers offentlig høring

Investeringen i spildevandssystemet sikrer et sundere miljø og renere vand, så det blå flag kan ryge til tops ved kommunens strande. Foto: Jonas Normann

De fleste mennesker tænker næppe over, hvordan spildevand og regnvand bliver håndteret. Men i de senere år, hvor himlen i stigende grad har åbnet for sluserne, har det ført til flere oversvømmelser og et presset kloaksystem og i sidste ende forurening af vandløb og fjord.

For at undgå at forurene vores vandløb og fjord er det vigtigt at adskille så meget regnvand som muligt fra vores spildevandssystem og dermed fjerne presset på kloaksystemet. Det er baggrunden for den spildevandsplan for 2020-2028, som byrådet med sin godkendelse af planen netop har besluttet at sende i offentlig høring i de kommende otte uger.

 

Miljøet har første prioritet

- Vi har en klokkeklar ambition om at passe på miljøet og beskytte vandmiljøet i vandløb, søer og fjord mod forurening. Lykkes vi med det, sikrer vi, at kommunens borgere og vores turister kan snuppe en dukkert i en fjord, der udmærker sig med god badevandskvalitet. Det er et væsentligt formål i forhold til at adskille regnvand og spildevand i byområder, der udleder til fjorden, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Når spildevand og regnvand adskilles fra hinanden, er det kun spildevand fra toiletter og tøjvask, der ledes til renseanlægget. Det sikrer, at der ikke presses forurenet spildevand op i gaderne eller i husene, når kloakledningerne bliver overfyldt.

 

Kloaksystem skal kunne følge med

- Vi er i de senere år i stigende grad udfordret af klimaændringer, der giver større og hyppigere regnskyl og dermed oversvømmelser. Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer, at vores kloaksystem kan følge med, så vi beskytter vores miljø bedst muligt, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

Når gravemaskinerne i forvejen er i jorden for at optimere kloaksystemet, har Vejle Kommune besluttet at udnytte den situation til at skabe nye byrum, der kan fungere som rekreative åndehuller samtidig med, at de løser et klimaproblem.

 

Rekreative byrum med flere formål

- Et rigtigt godt eksempel på at tænke to behov sammen - rekreative byrum og klimatilpasning - er Projekt Østbykvarteret, hvor vi i øjeblikket er i gang med at optimere boldbanerne ved Horsensvej til at opfylde flere behov på én gang. Sådanne løsninger vil vi komme til at se flere af fremover, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg.

Spildevandsplan 2020-2028 fortsætter den nuværende plans arbejde og vil blive udført i et tæt samarbejde med Vejle Spildevand, der står for anlæg, drift og rensning af spildevandet. Når planen har været i høring og er endeligt godkendt, er det Vejle Spildevand, der overtager selve gennemførelsen af planens projekter.

 

Separatkloakering giver værdi for borgerne

- Det er meget vigtigt for os, at vi har borgerne med i processen, når vi rykker videre til et nyt område. Derfor vil vi sikre os, at de berørte borgere inddrages undervejs. Arbejdet med separatkloakeringen er måske en forhindring i hverdagen i en periode, men borgerne skulle gerne opleve, at det på den anden side giver en bedre værdi for dem, idet vi sikrer et sundere vandmiljø i både fjord, søer og vandløb, siger Niels Clemmensen, formand for Vejle Spildevands bestyrelse.

Du har mulighed for at nærstudere hele spildevandsplan 2020-2028 og give dine kommentarer til planen på kommunens hjemmeside.

 

Kontaktinformation

  • Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune, tlf.: 20 16 32 14
  • Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf.: 21 54 83 37
  • Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 23 46 18 94
  • Niels Clemmensen, bestyrelsesformand i Vejle Spildevand, tlf.: 40 13 26 55

SENESTE NYHEDER
Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

1 Ny Teknologi Renser Større Mænger Spildevand Claus Christensen

02. maj 2024

Ny teknologi reducerer Vejles største overløb markant

Læs nyhed

DATO
12. august 2020

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk