Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Ny lagertank til spildevand skal mindske overløb
DATO
11. maj 2023

Ny lagertank til spildevand skal mindske overløb

Bestyrelsen i Vejle Spildevand sagde i 2021 ja til en storstilet plan, der på få år reducerer overløb til den indre del af Vejle Fjord med 75 %. Vejle Spildevand går nu ind i den afsluttende fase med etablering af ny lagertank til 5.000 kubikmeter spildevand og en ny pumpestation på Vejle Renseanlæg.

Snart myldrer det med gravemaskiner og folk med sikkerhedshjelme og gule veste, der skal bygge den nye lagertank til spildevand og pumpestationen ved Toldbodvej.

Lagertanken, der øger renseanlæggets lagerkapacitet fra 2.600 til 7.600 kubikmeter, skal opbevare spildevand, når der er ekstra pres på kloaksystemet fx ved massive regnskyl. Tanken bliver overdækket, så lugtgener minimeres mest muligt, og designes med et grønt tag af græs.

Etablering af ny lagertank og pumpestation er samtidig sidste del af det 3-årige projekt ”Bedre Badevand”, der bl.a. betyder bedre badevand til badeglade vejlensere, der blev søsat for at reducere antallet af overløb.

”Spildevandsmotorveje” afhjælper flaskehalse i kloakken og overløb

De såkaldte ”spildevandsmotorveje”, dvs. store kloakrør, der transporterer det koncentrerede spildevand direkte til Vejle Renseanlæg uden om de områder i midtbyen, der ikke er kloakseparerede, er også del af planen. Vejle Spildevand har netop sat flueben ved etableringen af den sidste af de i alt fire spildevandsmotorveje, og alle motorveje er nu direkte tilsluttet renseanlægget i Vejle.

- Vi kan derved transportere spildevandet fra oplandet uden risiko for, at det indgår i overløb, når himlen åbner sine sluser, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand.

Ny teknologi renser større mængder spildevand

Også den nye renseteknologi, S::SELECT, som Vejle Spildevand tog i brug i efteråret 2022, er del af ”Bedre Badevand”. Teknologien renser større mængder spildevand, da slammet bundfælder sig hurtigere. Selskabets målinger viser en kapacitetsforbedring på mere end 100 procent:

- Tidligere kunne vi modtage 2.500 m3 spildevand i timen på Vejle Renseanlæg – med den nye renseteknologi er den mængde kommet op på 5.000 m3, hvilket reducerer risikoen for overløb, siger Mikael Schultz.

Gode resultater - færre overløb end tidligere år

Han klarer desuden, at mængden af spildevand i naturen i og omkring Vejle er på det laveste niveau i flere år. Det viser seneste overløbsrapport. Og det skyldes bl.a. de forbedringer, som er en del af ”Bedre Badevand”: At Vejle Spildevand – ud over at separere og modernisere kloakkerne – lukker overløb, så det kun er regnvand, der vil blive hældt ud i vandmiljøet, og at kapaciteten på renseanlægget er blevet større takket været den nye renseteknologi.

Når alle initiativer i ”Bedre Badevand” er på plads, peger Vejle Spildevands beregninger på, at mængden af overløb i den indre del af Vejle Fjord vil være reduceret med 75 %, og tallet bliver endnu højere i takt med, at kloakkerne rundt i hele kommunen bliver separeret.

- ”Bedre Badevand” er en hurtig indsats, hvor vi i løbet af tre år gennemfører markante forbedringer på Vejle Renseanlæg og i kloaksystemet – til glæde for mennesker og natur, og jeg glæder mig over, at vi er helt færdige med projektet inden næste års badesæson, siger Mikael Schultz

Det er Per Aarsleff, der skal opføre den nye lagertank og pumpestationen. Projektet koster 52,5 mio. kr. Det samlede projekt koster ca. 100 mio. kr.

HVAD ER PROJEKT BEDRE BADEVAND?

Bedre Badevand er et af de største anlægsprojekter, Vejle Spildevand nogensinde har sat i værk. Projektet reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum, og resultatet er bedre badevand til vejlenserne. Bedre Badevand er en hurtig indsats, hvor Vejle Spildevand i løbet af tre år gennemfører markante forbedringer på Vejle Renseanlæg og kloaksystemet.

BEDRE BADEVANDS ANLÆGSPROJEKTER

  • Ny lagertank til spildevand på Vejle Renseanlæg og en ny pumpestation på Vejle Renseanlæg
  • Fire spildevandsmotorveje, der skaber direkte forbindelser til renseanlægget
  • Ny teknologi, der kan rense større mængder spildevand

TRE HURTIGE OM BEDRE BADEVAND

Formål: Bedre Badevand i Vejle Fjord
Byggeperiode: 2021-2024
Pris: 100 mio. kr.

HVAD ER OVERLØB?

Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med. Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, kaldet overløbsbygværker, som leder spildevandet forbi rensningsanlægget og ud i vandløb eller i havet. Der sker dog en enkel rensning gennem et mekanisk filter, hvor de største dele som fx toiletpapir fjernes. Spildevandet er desuden fortyndet med regnvand.

Formålet med overløb er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje, altså oversvømmelser, og at skåne rensningsanlægget for en overbelastning.

KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Egtved Renseanlæg Udefra 1

24. juni 2024

Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Læs nyhed

Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
11. maj 2023
KONTAKTPERSON

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk