Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Nyheder / Lukning af renseanlæg i Aagaard og Egtved betyder billigere rensning og bedre vandkvalitet
DATO
26. april 2023

Lukning af renseanlæg i Aagaard og Egtved betyder billigere rensning og bedre vandkvalitet

Udklip

Tankene i Aagaard skal bruges til ”forsinkelsesbassin” til opbevaring af regn- og spildevandet ved kraftig regn.

IMG 0208

Til næste år skal renseanlægget i Egtved også nedlægges. 

Vejle Spildevand lukker snart Aagaard Renseanlæg og går nu i gang med at nedlægge Egtved Renseanlæg og er dermed et vigtigt skridt videre i moderniseringen af spildevandsrensningen. Lukningen sker som led i en strategi, der skal forbedre rensningen af vejlensernes spildevand.

Snart skal spildevandet fra Aagaard- og Egtved-området ikke længere ledes til de lokale renseanlæg.

I løbet af maj måned bliver renseanlæggets bygninger i Aagaard fjernet, og de biologiske tanke bliver tømt og omdannet til forsinkelsesbassin, som skal opbevare og forsinke regn- og spildevandet for at mindske risiko for overløb af spildevand under kraftig styrtregn.

I stedet har Vejle Spildevand siden 2021 været i gang med at grave et 16 kilometer langt spildevandsrør ned fra Aagaard til Ødsted og videre til Haraldskær. Det er nu blevet koblet på det eksisterende kloaksystem, som leder spildevandet til Haraldskær Renseanlæg, som har langt bedre og mere moderne rensemetoder.

Det samme sker nu i Egtved, hvor Vejle Spildevand er gået i gang med at grave et 9 kilometer langt spildevandsrør ned, som også skal gå til Ødsted. Vejle Spildevand regner med at nedlægge Egtved Renseanlæg i begyndelsen af 2024.

I Ødsted, hvor spildevandsrørene fra Aagaard og Egtved ledes til og kobles på det eksisterende kloaksystem, blev der i 2022 opført en ny, moderne pumpestation, som pumper spildevandet videre til Haraldskær. Siden pumpestationen i Ødsted blev sat i drift, har der ikke været overløb.

Da det er billigere at rense spildevandet på et moderne renseanlæg, forventer Vejle Spildevand at opnå en samlet driftsbesparelse på knap 1 mio. kr. ved at nedlægge de to anlæg. 

5 renseanlæg klarer al spildevandet fra 2027

- Lukningen af de to renseanlæg sker som led i en strategi, hvor vi nedlægger gamle og nedslidte renseanlæg. Det betyder, at det rensede spildevand, vi sender tilbage i vandmiljøet, i fremtiden vil være endnu renere, end det er nu. Tilbage i 2010 havde vi 13 renseanlæg. Med lukningen af renseanlæggene i Ågård og Egtved er vi nede på 6. Planen er, at vi i år 2027, hvor Høll Renseanlæg skal lukkes, kun har 5 renseanlæg i henholdsvis Vejle, Brejning, Haraldskær, Give og Thyregod tilbage i kommunen, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand.

Forbedret rensning af spildevandet

Udover at spildevandet i fremtiden vil blive bedre renset, betyder lukningen af renseanlæggene også, at vandkvaliteten i det omkringliggende vandmiljø bliver bedre:

- Aagaard og Egtved Renseanlæg er gamle, nedslidte og lever ikke op til nutidens standarder. Med lukningen kan Vejle Spildevand derfor nedbringe de overløb, der før ledte spildevand ud i det omkringliggende å-system, når det regnede kraftigt, og kloakkerne var overbelastede, siger Ole Dregaard, civilingeniør hos Vejle Spildevand.

Det er især niveauet af næringsstofferne kvælstof og fosfor, som bliver nedbragt, når Aagaard- og sidenhen Egtved-borgernes spildevand ledes til renseanlægget i Haraldskær.

KONTAKTPERSON
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør

SENESTE NYHEDER
DJI 0310

21. marts 2024

Se byggeriet af lagertank med plads til 5 mio. liter vand

Læs nyhed

Teknikhus Egtved

29. februar 2024

Lukning af Egtved renseanlæg: Teknikhus på plads

Læs nyhed

Bedre Badevand Låg På Tank 1

08. februar 2024

Låg på næsten 300 ton markerer en vigtig milepæl

Læs nyhed

DJI 0017 Web

07. februar 2024

6 gange så meget vand som normalt blev renset

Læs nyhed

DATO
26. april 2023
KONTAKTPERSON
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk