Forsiden / Nyheder / Lukning af renseanlæg forbedrer vandkvaliteten
DATO
7. juli 2020

Lukning af renseanlæg forbedrer vandkvaliteten

Her ses biotanken på det gamle renseanlæg i Smidstrup, som nu er sat ud af drift. Foto: Vejle Spildevand

I sidste uge blev det gamle renseanlæg i Smidstrup nedlagt, og i løbet af få år vil Vejle Spildevand kun have fem renseanlæg tilbage i kommunen. Lukningen af renseanlæg sker som led i en strategi, der skal forbedre rensningen af vejlensernes spildevand.

Nu skal spildevandet fra Smidstrupområdet ikke længere ledes til det lokale renseanlæg. I sidste uge blev renseanlæggets bygninger nedbrudt, og biotanken blev tømt og taget ud af drift. Vejle Spildevand har i stedet etableret en helt ny pumpestation og gravet en 8 kilometer lang trykledning ned fra Smidstrup til Vinding, hvor den kobles på det eksisterende kloaksystem og ledes herfra til Vejle Centrum. På den måde transporteres spildevandet fra Smidstrup til Vejles centrale renseanlæg på Toldbodvej, som har langt bedre og mere moderne rensemetoder:

- Lukningen af Smidstrup renseanlæg sker som led i en strategi, hvor vi nedlægger renseanlæg og til gengæld opfører pumpestationer. Det betyder, at det rensede spildevand vi sender ud i Vejle Fjord i fremtiden vil være endnu renere, end det er nu. Tilbage i 2010 havde vi 13 renseanlæg, med lukningen af Smidstrup når vi ned på 8 og planen er, at vi i år 2027 kun har 5 renseanlæg tilbage i kommunen, siger Mikael Schultz, der er direktør i Vejle Spildevand.

Vejles centrale renseanlæg har den fornødne kapacitet til at kunne behandle spildevandet fra Smidstrup. På sigt vil alt spildevand fra hele kommunen blive renset på et af de fire store renseanlæg i enten Vejle, Brejning, Haraldskær eller Give.  

Spildevandet fra Smidstrup skal sendes gennem en trykledning langs de offentlige veje ind til Vejles centrale renseanlæg.

Forbedret rensning af spildevandet
Smidstrup renseanlæg blev etableret tilbage i 1974. Det var nedslidt og levede ikke op til de standarder, vi har i dag. Med lukningen af renseanlægget kan Vejle Spildevand også nedbringe det overløb, der før ledte renset spildevand ud i åen, når det regnede kraftigt og kloakkerne var overbelastede.

- Udover at spildevandet fra Smidstrup i fremtiden vil blive bedre renset, så betyder nedlæggelsen af Smidstrup Renseanlæg også, at vandkvaliteten i Gammel Mølleå vil blive forbedret, siger Claus Christensen, produktionschef hos Vejle Spildevand.

Det er særligt niveauet af kvælstof og fosfor som bliver nedbragt, når Smidstrupborgernes spildevand nu ledes til Vejle renseanlæg.

Her ses den nye pumpestation, som Vejle Spildevand har opført i Smidstrup. Foto: Vejle Spildevand

KONTAKTPERSON
Mikael Schultz
Direktør
76 41 37 37
30 50 75 81

SENESTE NYHEDER
Water 2630618

11. maj 2021

Kom til Åbent Have i Givskud

Læs nyhed

Kloaksystem DSC0346

29. marts 2021

Nyt program giver bedre beregninger for kloaksystemer

Læs nyhed

Brian Hansen Holm Ved Gasmotor

22. marts 2021

Dit spildevand giver el og varme som aldrig før

Læs nyhed

Vejle Spildevands Medarbejdere 2

18. marts 2021

Vejle Spildevand certificeret som en god arbejdsplads

Læs nyhed

DATO
7. juli 2020
KONTAKTPERSON
Mikael Schultz
Direktør
76 41 37 37
30 50 75 81