Forsiden / Nyheder / Klimaprojekt på Valdemarsgade med unikt toilet som sidegevinst
DATO
7. oktober 2021

Klimaprojekt på Valdemarsgade med unikt toilet som sidegevinst

Området ved Valdemarsgade i Vejle har gentagne gange været ramt af oversvømmelser. Vi har moderniseret kloaksystemet omkring Valdemarsgade og etableret en ny pumpestation, så området er rustet til skybrud og ekstremregn.

I teknikbygningen er der indrettet et unikt toilet. Spejlglasset gør, at du kan se ud, men ikke kigge ind. Tør du prøve det? 

Området omkring Valdemarsgade er nu bedre rustet til voldsom regn. 

Området rustet til kraftig regn

Vi har moderniseret kloaksystemet omkring Valdemarsgade i Vejle, så området er rustet til kraftig regn.

Vi har etableret en ny pumpestation med større kapacitet ved det grønne areal ved Valdemarsgade/Nyboesgade. Pumpestationen ligger syv meter under jorden. Pumpestationen kan pumpe 1,35 m3/s. Det svarer til, at de nye bassiner i DGI huset bliver fyldt på en halv time. Over jorden kan man se adgangsdæksler, så vi kan servicere pumpestationen.

Før projektet havde man ét rør med både regn- og spildevand. Nu er mange af kloakrørene i området blevet moderniseret med separatkloakering: Spildevandet ledes til renseanlægget i ét rør, og regnvandet ledes i et andet rør til Omløbsåen.

Valdemarsgade er et af de laveste områder i Vejle, og har gentagne gange været ramt af oversvømmelser.

Bygningen er tegnet af RAVN Arkitektur og udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommunes stadsarkitekt.

Vores strategi: Synlige anlæg skal tilpasses områdets karakter

Et af vores strategiområder er, at synlige anlæg skal tilpasses til områdets karakter. Ved siden af pumpestationen var det nødvendigt at etablere et teknikrum; samtidig gav det mulighed for det unikke toilet, som ikke betød flere omkostninger til projektet, men som giver en fordel for områdets beboere. Bygningen er tegnet af RAVN Arkitektur og udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommunes stadsarkitekt.

Tør du prøve det unikke toilet?

Tør du prøve det unikke toilet?

I teknikbygningen er der indrettet et unikt toilet. Spejlglasset gør, at du kan se ud, men ikke kigge ind. Tør du prøve det? 

Pumpestationen ligger syv meter under jorden. Via dækslerne kan vi servicere pumperne, men de kan også bruges som bænke. 

Fakta om klimaprojektet på Valdemarsgade

  • Et af de laveste områder i Vejle
  • Området har flere gange været ramt af oversvømmelser
  • Ny pumpestation med langt større kapacitet
  • Pumpestationen kan pumpe 1,35 m3/s. Det svarer til, at de nye bassiner i DGI huset bliver fyldt på en halv time
  • Tidligere løb regn- og spildevand i samme rør.
  • Mange af kloakkerne i området er nu separatkloakeret
  • Separatkloakering: Ét rør til regnvand, som pumpes ud i Omløbsåen. Ét andet rør pumper spildevandet til renseanlægget.

Teknikbygningen indeholder også et lugtrensesystem, som renser luften, inden den bliver lukket ud til omgivelserne. 

KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Morten Kristensen

25. oktober 2021

Morten Kristensen valgt til Vejle Spildevands bestyrelse

Læs nyhed

Pumpestation ved Valdemarsgade

07. oktober 2021

Klimaprojekt på Valdemarsgade med unikt toilet som sidegevinst

Læs nyhed

Vejle Renseanlæg set fra luften

13. september 2021

11 kandidater stiller op til Vejle Spildevands bestyrelse

Læs nyhed

Anne Daugård udtager spildevandsprøver til undersøgelse af covid-19

08. september 2021

Vejle Spildevand hjælper til med opsporing af covid-19

Læs nyhed

DATO
7. oktober 2021
KONTAKTPERSON