Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Klimaprojekt Østbyen klar til at tage imod masser af vand
DATO
5. juli 2022

Klimaprojekt Østbyen klar til at tage imod masser af vand

I sidste uge blev de sidste rør forbundet i Klimaprojekt Østbyen i Vejle – og gravearbejdet til den omfattende klimatilpasning i bydelen er nået til vejs ende. Nu er området klar til at håndtere masser af regnvand uden at kældre, veje og togskinner bliver oversvømmet.

Når vejrudsigten lovede mange millimeter regn, var der tidligere en stor sandsynlighed for, at vandet havnede i kældre, på veje og togskinner i den østlige del af Vejle, hvor det skabte store udfordringer for beboerne og trafikken – både for tog og biler. Med færdiggørelsen af Klimaprojekt Østbyen er området nu klar til at tage i mod vandet.   

Bestyrelsesformand i Vejle Spildevand Kenneth Fredslund Petersen glæder sig over, at klimaprojektet er nået til vejs ende, og at det er lykkedes at skabe et projekt med merværdi, hvor klimasikring og kloakanlæg går hånd i hånd med rekreative elementer.

Han udtaler: ”Nu er klimatilpasningen af Østbyen i Vejle færdig, og vejlenserne kan få glæde af den. Vi kan allerede se, at Tommy Troelsens Park bliver flittigt brugt til leg og boldspil. Vi er stolte af, at vi har fået skabt en række omfattende tekniske anlæg, der minimerer risikoen for oversvømmelser, og som samtidig også har en stor rekreativ værdi.” 

Tommy Troelsens Park blev indviet i juni 2021. Når det regner kraftigt, kan vandet opmagasineres i de tre boldbaner. 

Klimaprojekt Østbyen indeholdt seks delprojekter, der leder vandet på en sikker og kontrolleret måde

Lede vandet på en sikker og kontrolleret måde

Klimaprojekt Østbyens formål er at styre vand fra områder i den nordlige og østlige del af Vejle. Projektet indeholdt seks delprojekter, der alle er med til på en sikker og kontrolleret måde at lede vandet ud i Vejle Fjord.

Alt vandet udledes ved Bølgen i to regnvandsudløb. Vandet fra det nordlige opland ledes til et nyt rør i Rødkildevej. Det sydlige opland ledes via åbne kanaler til en ny pumpestation ved Bølgen. I alt håndteres vand fra et areal på ca. 182 ha – det svarer til arealet af 275 fodboldbaner!

Vandets vej fra det nordlige opland

Det nordlige opland indeholdt 5 delprojekter. I det nordligste delprojekt håndteres vand fra industriområdet ved Dofovej, Moldeparken og Finlandsparken i et nyt anlæg. Vandet ledes mod slugten vest for Nordre Kirkegård og frem til det eksisterende regnvandsbassin, der kaldes Abeburet. Det har fået sit navn, fordi tremmerne i risten ligner et bur.

Abeburet modtager også vand fra den østlige del af Grundet og andre områder på Nørremarken. Fra Abeburet ledes vandet mod et andet eksisterende regnvandsbassin ved Roms Hule. Funktionen af begge bassiner er optimeret i Klimaprojekt Østbyen, så de kan håndtere fremtidens vandmængder.

Fra Roms hule ledes vandet videre mod Tommy Troelsens Park til det nye rør i Rødkildevej. Når røret ikke kan følge med længere, kommer der vand i bassinerne i Tommy Troelsens Park.

Vandet er med til at skabe rekreative åndehuller

Det sydlige opland, som er Rødkildevej og ØsterBOs boligområder, håndteres i det sjette delprojekt. Vandet fra Rødkildevej løber til render, der er lavet i vejkanten og videre mellem ejendommene i ØsterBOs Østbyparken. Vandet er med til at skabe rekreative åndehuller, hvor det løber via det grønne område med to søer frem til pumpestationen ved Bølgen, som til sidst pumper vandet til fjorden.

Organisationsbestyrelsesformand i ØsterBO Karin Mortensen udtaler: ”Regnvandet er gået fra at være en trussel om oversvømmede kældre til noget, der nu giver værdi for områdets beboere. Det har været vigtigt for os hele vejen igennem projektet, at vi ikke blot løste den udfordring vi havde, men at vi også samtidig havde fokus på at tilføre værdi til området – og det er vi kommet flot i mål med.”

I Klimaparken udnyttes vandet nu på en rekreativ måde.

Klimaprojekt Østbyen indeholdt seks delprojekter, som leder vandet på en sikker og kontrolleret måde.

Samarbejde og fælles vision

Projektet er blevet til i samarbejde mellem Vejle Spildevand, Vejle Kommune og boligforeningen ØsterBO. Klimaprojektet er lavet som et såkaldt medfinansieringsprojekt, hvor Vejle Spildevand betaler 75 % og Vejle Kommune 25 %.

Finansieringen til selve klimatilpasningsprojektet udgør 47,1 mio. kr. fordelt med:

  • Vejle Spildevand: 35,3 mio. kr.
  • Vejle Kommune: 11,8 mio. kr.

Prisen for at udføre klimatilpasningsprojektet er ca. 1/4 af prisen for et traditionelt projekt med større rør og underjordiske bassiner.

Ud over udgifter til klimatilpasningsprojektet har parterne andre omkostninger til følgeprojekter, bl.a. kloakseparering, rekreative elementer mv. for at øge brugsværdien, biodiversiteten og oplevelsen i området.

"Det er glædeligt, at projektet nu er kommet i mål. Dette projekt er beviset på, at vi med udgangspunkt i udfordringer, en vilje til at samarbejde på tværs af organisationer og ikke mindst en fælles vision kan skabe multifunktionelle løsninger, som giver synergi og nye muligheder for byens borgere. Det har været et stort og kompleks projekt, som har taget tid, men når vi nu ser resultatet, har det været det hele værd," udtaler Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget og tilføjer:

"Det er mit håb, at vi kan lave flere af sådanne projekter, hvor vi får vendt klimaudfordringer til muligheder i et samarbejde på tværs af organisationer, med byens borgere og virksomheder. Vi er fælles om udfordringerne, og derfor skal vi også være fælles om løsningerne."

Et af de to udløb hvor vandet fra klimaprojekt Østbyen udledes til Vejle Fjord

Indvielse efter sommerferien

Den officielle indvielse foregår mandag d. 12. september kl. 16.30-18.30. Der kommer mere information efter sommerferien.

KONTAKTPERSON
Billede af Robert Schmidt
Robert Schmidt
Chef for Plan og Projekt

SENESTE NYHEDER
Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

1 Ny Teknologi Renser Større Mænger Spildevand Claus Christensen

02. maj 2024

Ny teknologi reducerer Vejles største overløb markant

Læs nyhed

DATO
5. juli 2022
KONTAKTPERSON
Billede af Robert Schmidt
Robert Schmidt
Chef for Plan og Projekt

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk