Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Klimaprojekt Østbyen fortsætter efter sommerferien
DATO
7. juli 2019

Klimaprojekt Østbyen fortsætter efter sommerferien

Vejle Kommune og Vejle Spildevand fortsætter sit fælles projekt med at klimatilpasse Østbykvarteret efter sommerferien. Det omfattende klimaprojekt består af seks delprojekter, der på en sikker og kontrolleret måde skal lede vandet ud til Vejle Fjord, når det regner kraftigt. Gravemaskinerne går i gang på Rødkildevej mandag d. 5. august og to uger senere i Østbyparken.

Efter sommerferien går gravearbejdet med at etablere nye rør i Rødkildevej i gang. Fra mandag d. 5. august til medio marts 2020 vil anlægsarbejdet være i gang på strækningen mellem Rødkilde Gymnasium og Valløesgade.

Et spor farbart

For trafikanter, cyklister og fodgængere betyder det, at Rødkildevej bliver indsnævret til ét spor for biltrafikken, og der bliver opstillet lysregulering. Herudover opsættes der skilte, som viser, hvor cyklister og fodgængere skal færdes.

Rødkildevej får nye rør og en hældning, der leder vejvandet ned i en vandkanal

Rødkildevejs profil ændres

Det er ikke kun under jorden, at der laves en lang række ændringer for at imødekomme klimaforandringer.

I fremtiden skal vejvand fra Rødkildevej løbe på vejoverfladen frem til kanaler i den sydlige vejside af Rødkildevej.

Vejle Kommune skal derfor stå for en omprofilering af Rødkildevej, så vejen får fald mod kanalerne.

Separatkloakering med vakuumsystem

Vejle Spildevand begynder samtidig separatkloakeringen af området med etablering af et vakuumsystem til spildevand i Rødkildevej.

Når anlægget står færdigt, skal spildevandet på sin vej til Vejle renseanlæg ledes via et tæt system til en central vakuumstation ved Rødkildevej, lige vest for Rødkilde gymnasium. Fra vakuumstationen skal spildevandet pumpes til en eksisterende trykledning fra Bredballe.

Grøn kile er et sammenhængende vandforløb, der skal lede vandet via vandrender til en eksisterende pumpestation ved Bølgen.

Opstart i Østbyparken medio august

Midt i august går gravearbejdet også i gang i Østbyparken, hvor vandforløbet, grøn kile, skal etableres.

Arbejdet udføres fra øst mod vest, hvor terrænet modelleres, så vandet naturligt ledes til vandrender i et sammenhængende forløb, der også indeholder to søer, frem til en eksisterende pumpestation ved Bølgen.

Hverdagsregn skal transporteres i render, og når vandet ved kraftig regn stiger, vil renderne og søerne smelte sammen og omdanne den grønne kile til et stort vandlandskab.

Øverst – I dag: Grøn kile er et fladt græsareal med buskads og frit udsyn til p-pladsen mod syd.

Midt – I fremtiden: Grøn kile omdannes til et bakkelandskab, der skærmer for bilerne og leder hverdagsregnen ned i vandrender.

Nederst – I fremtiden: Ved skybrud forvandles grøn kile til et vandlandskab, der kontrolleret leder vandet videre ud i fjorden.


SENESTE NYHEDER
Gravemaskine i gang med kloakforbedringer

10. februar 2023

Kloakmodernisering: I gang med 3. etape af Damhaven

Læs nyhed

E21796ee096e7f662fcb8b17ffd5ea20bf3f0a49

30. januar 2023

Nyheder i Økolariet gør "Kloakken" klammere end nogensinde

Læs nyhed

Tommy Troelsens Park

09. januar 2023

Året der gik: Fortsat byggeboom og rekordmange anlægs- og klimaprojekter

Læs nyhed

Stinne 3

03. januar 2023

Vores arbejdsplads - måske din kommende arbejdsplads?

Læs nyhed

DATO
7. juli 2019