Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Året der gik i Vejle Spildevand
DATO
9. januar 2023

Året der gik i Vejle Spildevand

Fortsat byggeboom og rekordmange anlægs- og klimaprojekter

2022 er gået på hæld – og sikke et år det har været: Corona, energikrise og inflation, men også rekordmange anlægs- og klimaprojekter. Direktør Mikael Schultz stiller skarpt på årets højdepunkter og retter blikket mod 2023, som byder på endnu flere investeringer.

Vejle Spildevands bestyrelse som den så ud i januar 2022. Siden er Kenneth Fredslund Petersens plads blevet overtaget af Svend Erik Nielsen.

Ny bestyrelse og nyt formandskab

Året blev skudt godt i gang med en ny og topmotiveret bestyrelse med mange nye ansigter, der fra 2022 og fire år frem skal lede Vejle Spildevand, og et nyt formandskab bestående af formand Kenneth Fredslund Petersen og næstformand Morten Skovlund. Formandsposten blev sidst på året overtaget af Svend Erik Nielsen, da Kenneth Fredslund Petersen blev valgt til folketinget og valgte at forlade byrådet og dermed også Vejle Spildevands bestyrelse. Jeg ser frem til samarbejdet med Svend Erik Nielsen. Han har tidligere været i bestyrelsen og kender derfor forsyningsbranchen og vores ’butik’ ganske godt.  

 

Tekniker udfører service på Vejle Renseanlæg.

Internationalt certifikat giver en mere sikker rensning

I indgangspartiet på Toldbodvej var vi glade for, at vi i marts endnu en gang kunne hænge certifikatet for ISO 9001 og ISO 14001 op. For 9. år i træk lever vi op til de internationalt anerkendte miljø- og ledelsesstandarder. En certificering, som har højnet driftssikkerheden. Især vedligeholdelse af vores mange anlæg er forbedret, siden vi begyndte at arbejde efter ISO-standarderne. Vi kan for eksempel se, at vi skal ud til færre akutte driftsstop af vores pumpestationer end tidligere.

Også i 2022 har vi fortsat den omfattende moderisering af kloaksystemet i hele kommunen.

Kloaksepareringerne fortsætter...

Klimaforandringerne er blevet synlige for alle – særligt i de senere år, hvor himlen i stigende grad har åbnet for sluserne. Derfor er vi i gang med flere projekter, der skal afbøde nogle af effekterne, og vi har derfor også i 2022 fortsat den omfattende modernisering og klimasikring af kommunens spildevands- og regnvandssystemer, så vi er gearet til fremtidens massive vandmasser.

I det store hele oplever vi at blive tage godt imod, når vi rykker ind i et boligområde med gravemaskiner for at renovere og separere gamle kloakker eller grave rør ned, selvom vi larmer og roder. Langt de fleste kunder er glade for vores arbejde, da mange selv mærker effekterne af vandmasserne.

Lukning af overløb giver bedre badevand. Overløb er en nødventil for kloaksystemet, som bruges, når det regner kraftigt. 

Bedre badevand med spildevandsmotorveje og ny renseteknologi

Vi kunne ved årets udgang også sætte flueben ved flere af delprojekter i ”Bedre Badevand”, som er et af vores største anlægsprojekter, og som reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord og giver bedre badevand. 70 procent af oplandet til Vejle Renseanlæg er separatkloakeret, men tidligere endte vandet i kloakrør med både spilde- og regnvand i Vejle midtby, hvor vi har haft nogle flaskehalse i kloaksystemet. De er nu blevet afhjulpet med ”spildevandsmotorveje”, som er ekstra store kloakrør, der kan transportere spildevandet direkte til renseanlægget uden risiko for overløb.

Samtidig har vi investeret i en ny teknologi kaldet S::Select. Spildevandet renses i tre processer, inden det ledes tilbage til naturen: Mekanisk, biologisk og kemisk. Den nye teknologi forbedrer den biologiske rensning, hvor den gør slammet tungere og får det til at bundfælde hurtigere. Det betyder, at der kan komme mere vand gennem renseanlægget, hvilket reducerer risikoen for overløb. Målinger viser en forbedring på mere end 100 procent, når kraftigt nedbør rammer Vejle.

Sidste delprojekt er nye lagertanke til spildevand på Vejle Renseanlæg og en ny pumpestation, som vi forventer at komme i mål med i løbet af 2023.

Østbyens Klimaprojekt skal sikre, at regnvandet på en kontrolleret måde bliver ledt ud i Vejle Fjord i stedet for at oversvømme veje og kældre. Samtidig inviterer det nye område til leg, boldspil og hyggelige ophold.

Klimaløsninger med rekreative muligheder

2022 var også året, hvor vi færdiggjorde Østbyens Klimaprojekt, hvor det mest synlige har været etableringen af klimaparken i Østbyen, hvor vi har lavet en vandvej, der beskytter området mod oversvømmelser og tilfører området nye, spændende rekreative muligheder. Det er vigtigt for os, at vi som forsyning bidrager til løsninger, der både kan håndtere og forebygge oversvømmelser, mens vi udnytter mulighederne for at skabe rekreative elementer i bymiljøet ved hjælp af vand. Det er Østbyens Klimaprojekt et godt eksempel på.

Vejle vokser, og der byggemodnes som aldrig før, og det giver travlhed i Vejle Spildevand.

Byggeboom giver travlhed

Og ellers har der været fuld gang på byggemodningerne, som i 2022 blev firdoblet i forhold til normalt. Det kunne selvsagt mærkes overalt i Vejle Spildevand fra ekstra travlhed i vores kundeservice med at servicere de mange nye kunder til flere opgaver i driften, som – i takt med at Vejle Kommune vokser og vokser – får flere kloakrør, anlæg og pumper at vedligeholde.

Vejle Spildevand har for første i gang i fem år hævet prisen pga. stigende omkostninger.

Energikrise og inflation påvirker prisen

Som nævnt har året også været præget af energikrise og inflation. Det har vi også mærket. Vi har i mange år ikke hævet prisen på afledning og rensning af spildevand, men 1. januar 2023 gav vi prisen et lille hak opad på grund af de stigende omkostninger til el. Samtidig er prisen på de kemikalier, som vi bruger til at rense vandet, steget med 30 procent det sidste år.

De øgede investeringer skal bl.a. bruges til at reducere overløb.

Investeringer for 380 mio. kr. i 2023 og 2024

Samtidig skruer vi også op for investeringerne, og vi investerer for yderligere 70 mio. kr. pr. år de næste to år, så der sammenlagt investeres for 380 mio. kr. i 2023 og 2024. Det kommer nogle af pengene også til at gå til, bl.a. til reduktion af overløb i Vejle Kommune. Og så forventer vi, at der fortsat vil være fart på byggeriet, hvor mange kunder bygger nyt hus. Derudover fortsætter vi arbejdet med at klimasikre og kloakseparere i hele kommunen.

Så vi har taget hul på endnu et travlt, men også endnu et spændende år i Vejle Spildevand.

Med ønsket om et godt nytår
Mikael Schultz
Direktør

KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Egtved Renseanlæg Udefra 1

24. juni 2024

Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Læs nyhed

Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

DATO
9. januar 2023
KONTAKTPERSON

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk