Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / 10.000 liter vand testede nyt klimaprojekt
DATO
5. november 2019

10.000 liter vand testede nyt klimaprojekt

I dag kunne vores bestyrelsesformand Niels Clemmensen klippe snoren til et nyt stort klimaprojekt på Vestbanevej i Vejle.

Projektet er et led i klimasikringen af Vejle, så vi bedst muligt kan håndtere de stigende regnmængder. Tidligere var beboerne langs Niels Bentzens Alle og dele af Vardevej ofte udsat ved at veje og haver blev omdannet til store mudderfloder ved voldsomme regnskyl, bl.a. i 2014, 2016 og senest i juni i år.

Vi har anlagt nyt underjordisk bassin, som et led i at skabe et mere robust system til at opbevare regnvandet, indtil der er plads i afløbssystemet, etableret større rør, højere kantsten og ændret vejprofilet, så vandet holdes på vejen.

10.000 liter vand testede anlægget

For at demonstrere, hvordan de nye tiltag virker, så lukkede en slamsuger 10.000 liter vand ud på Niels Bentzens Alle, så de mange fremmødte ved selvsyn kunne se, hvordan vandet bliver styret, når der kommer skybrud.

Sådan ser det ud, når en slamsuger lukker 10.000 liter vand ud på Niels Bentzens Alle. 

Vandet styres ned ad Niels Bentzens Alle bl.a. via en anden vejhældning. 

Interessen for at se, hvor de mange liter vand løb hen, var stor.

TV2 Nyhederne havde sat et go pro-kamera op for at se testen fra flere vinkler. 

Både børn og voksne var nysgerrige for at opleve indvielsen

Baby i barnevogn til indvielse af klimaprojekt
Gæster til indvielse af klimaprojekt
Kvinde tager en kop kaffe til indvielse
Gæster ved pavillon til indvielse af klimaprojekt

Her kan man få et glimt af det underjordiske bassin, der skal hjælpe med at opmagasinere vandet indtil der er plads i kloaksystemet. Bassinet kan rumme 650.000 liter vand - det svarer til knap 3600 fyldte badekar.

Bestyrelsesformand Niels Clemmensen klipper snoren over. Til højre ses direktør Mikael Schultz.

Bestyrelsesformandens tale

Velkommen til indvielsen af vores klimasikringsprojekt her på Vestbanevej.

Haver og veje blev til mudderfloder

I 2014, 2016 og senest i juni i år har beboerne her i området oplevet, hvordan haver og veje er blevet omdannet til mudderfloder, når det regnede kraftigt. Vandet og mudder kom fossende ned langs slugten mellem Vardevej og Uhrhøj, hen over Vardevej, ned gennem haverne og ud på Niels Bentzens Alle. Nogle af jer oplevede også, hvordan vandet kom ind i deres kældre. Det har været voldsomt for alle jer, der bor her i området, og den situation skulle vi have løst.

Derfor satte vi gravemaskinerne i jorden i september sidste år til dette store klimasikringsprojekt, så vi bedst muligt kan håndtere de stigende regnmængder.

 

Ved skybrud løber eksisterende bassin over

I skoven ved Venusvej i Uhrhøj har vi et eksisterende bassin, som bruges til at opmagasinere vandet, indtil der er plads til det i kloaksystemet, men ved skybrud løber det desværre over. Normalt kan planter være med til at holde på vandet, men jorden er mættet i dette område, så planter og jordbunden hjælper ikke. Disse faktorer har en uheldig cocktail med mudderskred og oversvømmelse som konsekvens.

HVAD HAR VI GJORT?

Dette klimaprojekt har været omfattende og indeholder en række nye tiltag og forbedringer for at skabe et robust og fremtidssikret kloaksystem. Vi har bygget

  • et nyt bassin
  • større kloakrør
  • højere kantsten
  • forbedret vejhældning
  • ny vejbelægning
  • nyt bygværk

Her på Vestbanevej har vi anlagt et nyt underjordisk bassin, som skal aflaste bassinet ved Venusvej. Det sker ved at sende vandet hurtigere af sted fra det eksisterende bassin i skoven. Det nye bassin er et såkaldt rørbassin, der som navnet antyder, består af 6 store rør til opmagasinering af vandet. Bassinet fylder 20 m i bredden og 33 m i længden og kan rumme 650.000 liter vand, hvilket svarer til knap 3600 fyldte badekar.

Vi har etableret større kloakrør, som kan transportere de stigende regnmængder. De nye rør er anlagt hele vejen ned gennem slugten, under Vardevej og Niels Bentzens Allé og hen til det nye bassin her på Vestbanevej. Som en del af projektet har vi også anlagt et bygværk i bunden af skoven, som opsamler og leder det i rør.

Selvom vi etablerer større kloakrør, vil der stadig være brug for at styre regnvand på vejene, og derfor har vi gjort kantstenene højere, forbedret vejhældningen og lagt en ny vejbelægning.

Godt et år efter at gravemaskinerne gik i jorden, er projektet nu nået til vejs ende, og vi håber naturligvis, at I bliver lige så glade for projektet, som vi er.

10.000 l vand ud på vejen

Efter snoren er klippet, vil vi gerne vise jer, hvordan klimasikringen virker. Vi har derfor arrangeret en slamsuger, som hælder hele 10.000 l vand ud vejen. På den måde kan I ved selvsyn se, at vores nye tiltag har en stor effekt, og vi dermed forhåbentlig kan vinke farvel til de voldsomme mudderfloder.

Tak til alle involverede

Inden vi klipper snoren, vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har været en del af dette projekt. Dvs. alle naboer i området, Vejle Kommune, rådgivningsfirmaet Envidan og ikke mindst vores to entreprenører Hans Frisesdahl og VAM . Giv lige dem alle sammen en stor hånd.

Nu vil vi indvie projektet ved at klippe snoren.  

KONTAKTPERSON
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør

SENESTE NYHEDER
Tysk delegation fik viden om energiproduktion hos Vejle Spildevand

18. juni 2024

Besøg fra Tyskland: Viden om energi på tværs af grænser

Læs nyhed

Bedre Badevand Logo

12. juni 2024

Ét spor spærret på Horsensvej i Vejle torsdag i 24 og i uge 25

Læs nyhed

Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

1 Ny Teknologi Renser Større Mænger Spildevand Claus Christensen

02. maj 2024

Ny teknologi reducerer Vejles største overløb markant

Læs nyhed

DATO
5. november 2019
KONTAKTPERSON
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk