Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

REGNING - OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvor ofte skal jeg betale for afledning af spildevand?

Du skal betale for afledning af spildevand to gange om året.

Årsafregning + 1. aconto udsendes i februar til betaling i marts og 2. aconto udsendes i august til betaling i september.

Hvad er "fast bidrag" - hvorfor skal jeg betale det?

Du betaler vandafledningsbidrag for alt spildevand og vand, der ledes til kloaknettet.

Vandafledningsbidraget er opdelt i to dele, et fast bidrag og et variabelt bidrag.

Fast bidrag opkræves pr. spildevandsførende stikledning frem til grundgrænsen. Det faste bidrag skal dække omkostningerne til anlæg og drift af ledningssystemet og er uafhængigt af, hvor meget vand den enkelte husstand bruger.

Variabelt bidrag afregnes typisk efter de tilsluttede ejendommes vandforbrug målt efter vandmåler. Den mængde vand, der ledes ind i en ejendom svarer nogenlunde til den mængde, der efterfølgende ledes ud som spildevand til kloaksystemet.

Har du ingen vandmåler opsat, bliver der afregnet efter et forbrug på 170 m³.

Hvad er priserne for afledning af spildevand?
Hvor finder jeg oplysninger om tilslutningsbidrag?

I betalingsvedtægten for Vejle Spildevand kan du finde oplysninger om, hvordan og hvornår vi opkræver tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for de ejendomme, der er – eller bliver – kloakeret. Find betalingsvedtægten her

Hvad er det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en husstand?

Det er meget individuelt, hvad man har af forbrug. Dog siger vi, at det gennemsnitlige forbrug er 40 m3 pr. år pr. person.

Kan jeg ændre mit acontoforbrug?

Det afregnede acontoforbrug bliver beregnet på baggrund af sidste års forbrug. Ønsker du at få acontoforbruget ændret, så skriv til os på mail faktura@vejlespildevand.dk med oplysning om, hvor stort forbruget skal være og hvorfor.

Hvor kan jeg se min regning?

Du kan se din regning i selvbetjeningen. Første gang du logger ind, skal du bruge dit kundenummer og den 6-cifrede adgangskode, som du finder på din regning. Herefter kan du logge ind med NEM-id. 

Kan jeg fremover modtage min regning på mail?

Vi kan desværre ikke sende regningen på mail, men du kan få en besked pr. mail, at der er kommet en regning til dig.
Tilmeld din mail under 'Min profil' i selvbetjeningen.

Første gang du logger ind, skal du bruge dit kundenummer og den 6-cifrede adgangskode, som du finder på din faktura. Herefter kan du logge ind med NEM-id.

Kan jeg undgå at betale gebyr?

Vi pålægger et gebyr på 50 kr. pr. regning. Du kan spare gebyret ved at tilmelde din regning til NETSe-Boks eller mailservice.

Jeg har ikke mulighed for at betale min regning – kan jeg få afdragsordning?

Skriv en mail til faktura@vejlespildevand.dk eller ring på tlf. 76 41 37 01.

Jeg har modtaget rykker – men har allerede betalt regningen?

Det vil typisk være, fordi din indbetaling har krydset rykkeren.

Send en mail til faktura@vejlespildevand.dk eller ring på tlf. 76 41 37 01, så undersøger vi det nærmere.

Hvad gør jeg, hvis jeg har haft et vandspild?

Har du haft vandspild, kan du søge om refusion for vandafledningsbidrag. Vær opmærksom på, at der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før vi kan give refusion.

Se reglerne, og hvordan du gør under refusion ved vandspild.

Jeg har haft et højere vandforbrug end tidligere – hvad skyldes det?

Vi kan desværre ikke svare dig på, hvorfor du har haft et højere vandforbrug end tidligere, men typiske forklaringer er havevanding, badebassiner, nye beboere eller ændrede vaner, fx længere bade.

Du kan ikke få refusion for vand, som er brugt til havevanding eller et badebassin – heller ikke, selvom vandet ikke er løbet i kloakken.

Du kan dog få nedsat dit acontoforbrug ved at kontakte os på faktura@vejlespildevand.dk eller på tlf. 76 41 37 01.

Vi anbefaler i øvrigt, at du tjekker dit vandforbrug hver måned.

Hvorfor skal jeg betale for stikbidrag, når jeg ikke er flyttet ind i mit nye hus?

Vi afregner stikbidraget fra den dato vandværket oplyser os om, at der er opsat måler på din ejendom. Ofte får vi besked et godt stykke tid, inden du selv flytter ind.

Hvordan kan jeg betale min regning?

Du kan betale på tre måder

1. Betalingsservice 

Tilmeld dig her.


2. MobilePay

Find dit kundenummer og adresse på forbrugsstedet. Du kan se det i højre hjørne på din regning. Hvis ikke du angiver kundenummer og adresse, kan vi ikke modtage din betaling, da vi ikke ved, hvilket kundeforhold det drejer sig om.

Overfør pengene og kundenummer og adresse til 78 76 03.


3. Bankoverførsel

Find dit kundenummer og adresse på forbrugsstedet. Du kan se det i højre hjørne på din regning. Hvis ikke du angiver kundenummer og adresse, kan vi ikke modtage din betaling, da vi ikke ved, hvilket kundeforhold det drejer sig om.

Indbetal til vores konto i Sydbank.

Reg.nr. 7030
Kontonummer 1604511