Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Kundeservice / Flytteguiden

Flytteguiden 

Hvad skal du give os besked om, når du flytter? Spildevand er højst sandsynligt ikke det, du er mest optaget af, når du skifter fra en bopæl til en anden, men vi har brug for få udvalgte oplysninger, så vi kan beregne din regning for spildevand korrekt. Vi giver dig overblikket i vores flytteguide:

Du sælger et hus

Du skal give os besked om

  • datoen, hvor du overdrager nøglen
  • din aflæsning af vandmåleren
  • din nye adresse, dit tlf.nr. og din mailadresse
  • navn, mailadresse og tlf.nr. på køberen, hvis du har det

Du skal kontakte os på datoen for nøgleoverdragelse eller kort tid derefter - det skyldes, at vi først kan foretage ændringen i vores system, når du har en aflæsning af vandmåleren.  

Du skal aflæse vandmåleren samme dag, som du afleverer nøglen. Du må gerne sende et billede af din aflæsning af din vandmåler. 

Som sælger hæfter du for vandforbruget, indtil vi har fået besked. Meld dit flytning i vores selvbetjening eller skriv til faktura@vejlespildevand.dk 

Tidligere har vi fået besked fra ejendomsmæglerne, men det gør vi som udgangspunkt ikke længere pga. GDPR-lovgivningen.

Du køber et hus

Du må gerne give os besked om

  • datoen, hvor du får nøglen
  • din aflæsning af vandmåleren
  • dit navn, dit tlf.nr. og din mailadresse

Du kan kontakte os på datoen for nøgleoverdragelse eller kort tid derefter - det skyldes, at vi først kan foretage ændringen i vores system, når du har en aflæsning af vandmåleren.  

Du skal aflæse vandmåleren samme dag, som du får nøglen. Du må gerne sende et billede af din aflæsning af din vandmåler. 

Skriv til faktura@vejlespildevand.dk

Du bygger et hus

Du behøver ikke give os besked om, at du flytter ind i dit nybyggede hus, fordi vi afregner din regning for spildevand fra den dato, som vandværket oplyser os om, at der er opsat en vandmåler i dit hus. Men det kan være en god idé at fortælle os, hvor mange personer der flytter ind, fordi vi derved kan beregne et mere præcist acontoforbrug - og du kan undgå en stor efterregning.

Skriv til faktura@vejlespildevand.dk eller ring på 76 41 37 01.  

Du flytter til eller fra en lejebolig

Du skal ikke give os besked om din flytning. Det er er altid udlejeren, der skal give os besked, så kontakt din udlejer, når du flytter.

TIP TIL AT UNDGÅ EN STOR VANDREGNING

Hvis du vander din græsplæne, din hæk eller fylder badebassinet, så husk, at du skal betale for spildevandsafledning - også selvom vandet ikke er løbet i kloakken. Mange kunder bliver overrasket over, hvor stor vandregningen bliver, når græsset og hækken skal hjælpes på vej eller badebassinet skal fyldes. 

Læs mere om vores priser

Har du spørgsmål?