Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Hvem er vi? / Vores historie

Vi skal sikre en moderne og effektiv vandhåndtering

 

Folketinget vedtog den 12. juni 2009 Vandsektorloven. Med Vandsektorloven blev der skabt en klarere rollefordeling mellem de kommunale myndigheder og driften af vand- og spildevandsforsyninger, da de blev organiseret som selskaber.

Loven har skabt en moderne og effektiv vandsektor, der byder på bedre servicering af borgere og virksomheder samtidig med, at forsyningssikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse er prioriteret meget højt.

Selskabet ”Vejle Spildevand A/S” blev derfor stiftet af Vejle kommune i 2010, og vi ejes 100% af Vejle Kommune. Vores selskab ledes af en direktion og en bestyrelse på 9 medlemmer.

Vi har 50 ansatte og har en omsætning på ca. 200 mio. kr. om året.