Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Hvem er vi? / Virksomhedsplan

Virksomhedsplan

Mikael

Hver dag arbejder vi på helt konkret
at skabe vand i balance for dig

Vi er til for dig – når det gælder sikker håndtering af vand i den
del af vandkredsløbet, som vi har ansvaret for. Vi håndterer og
udvinder ressourcer af det vand, du sender videre, så det kan
indgå i vandkredsløbet igen – så du fx kan bade i Vejle Fjord
og nyde naturen.

I virksomhedsplanen her kan du læse om, hvorfor vi er her,
hvordan vi griber vores opgave an og hvad vi har sat som mål.

Vi deler vores ambition for fremtiden. Vi vil åbent og ærligt
fortælle, hvordan vi forholder os til udfordringerne, vi står
overfor, og hvordan vi vælger at håndtere dem. Det er udfordringer
og forandringer, der påvirker os alle, og vi har fokus
på, hvad vores opgave er, når vi skal imødekomme udfordringerne.

Du kan læse om målene, vi har sat os, hvad vi vil gøre for at nå
dem, og hvordan vi håber, du oplever det.

Vejle Spildevand vil sikre dig høj forsyningssikkerhed,
agere økonomisk forsvarligt og effektivt, på en miljømæssig
forsvarlig måde, så du oplever den bedst mulige service.

God fornøjelse med læsningen!

Med venlig hilsen

Mikael Schultz,
Direktør for Vejle Spildevand A/S

 

Virksomhedsplan 2020 - 2022

Virksomhedsplan 2020 2022.pdf
Download
Mål og handlinger.pdf
Download