Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Tømningsordning

Tømningsordningen for bundfældningstanke

Udenfor de kloakerede områder i Vejle Kommune findes private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke til almindeligt husspildevand.

Vejle Kommune har besluttet, at alle husstande med private bundfældningstanke skal være med i den kommunale ordning for tømning af bundfældningstanke. Ordningen er politisk vedtaget, og du kan som udgangspunkt ikke fravælge den.

Når din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i bundfældningstanken løber urenset ud i dit nedsivningsanlæg, som derved kan blive tilstoppet.

Bundfældningstanken tømmes helt for slam og spildevand. Du skal selv genfylde tanken med vand. Efter tømning sendes en tømningsattest, enten via SMS eller e-mail (hvis du har tilmeldt dig denne ordning). På tømningsattesten kan du se, om der er fejl eller mangler ved bundfældningstanken.

Septitank 1
Septitank 2

Tømningsordningen er opdelt i to områder:


- Den praktiske udførsel 
- Det administrative område 

Den praktiske udførsel

Vi varetager den praktiske udførsel af tømningsordningen. Det vil sige, at vi skal sørge for, at bundfældningstankene bliver tømt én gang årligt.

Tømningerne udføres af:
FKSSlamson A/S
Tlf.:  63 42 10 17

Tømningerne varsles til ejerne pr. sms

Du kan se, hvornår tankene generelt tømmes her:  Tømningstidspunkter

Du kan se, hvilke oplysninger vi har om din tank her:  Oplysninger om din tank

Mangler du din kode, kan du bestille den på tomningsordning@vejlespildevand.dk eller på tlf: 76413700. Kode sendes kun til ejer af ejendommen.

Tilmelding af sms / e-mail for varsling af tømningstidspunkter

Det er muligt at modtage varsling af tømningstidspunkt samt modtage tømningsattest efter vores besøg via sms/e-mail.  Tilmelding af sms / e-mail for varsling af tømningstidspunkter. Tilmelding 

Priser for tømningsordningen

Du kan se priser for tømning af bundfældningstanke i vores prisliste

Ekstra opkrævning

Forgæves kørsel og tanke større end 5 mopkræves efter vores prisliste. Regningerne vil blive sendt til ejerne og udsendes en gang om året. 

Hvem kan jeg kontakte

FKSSlamson A/S tlf.:  63 42 10 17
Telefontid: Mandag - Fredag kl. 08.00 - 12.00
Mail: to@fksslamson.dk

Vejle Spildevand tlf. 7641 3700
Mail: tomningsordning@vejlespildevand.dk

Det administrative område

Vejle Kommunes Teknik- og Miljø er ansvarlig for reglerne. Du kan læse mere i det regulativ, hvor retningslinierne og lovgrundlaget for tømningsordningen er listet op. 

Har du spørgsmål om

  • dispensation for tømning
  • din ejendommen er omfattet af tømningsordningen

Så kontakt Vejle Kommune Team Spildevand