Forsiden / Dit spildevand / Skybrud

Gode råd ved skybrud

Når det regner mere end kloakken har kapacitet til, fyldes kloakken op, og der er risiko for oversvømmelser af kældre og lavtliggende områder og veje.

Det er husejernes eget ansvar at holde kælderen fri for vand, mens afledning af vand fra alt over stueplan er vores forpligtelse op til en vis størrelse regn, som er besluttet af Vejle Kommune. Denne ansvarsfordeling er generel for hele landet.

Forbyg oversvømmelse

Få information om hvordan du kan forebygge en oversvømmelse, hvor du kan hente sandsække og meget mere på Vejle Kommunes hjemmeside.

Her kan du som husejer også få informationen om, hvad du kan gøre for at undgå gentagne oversvømmelser ligesom du kan tilmelde dig en SMS-service og få besked, når kommunen har varsler om bl.a. skybrud.

Undgå kontakt med vandet

Hvis du bor i et af de ældre områder, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør, vil det være en blanding af regn– og spildevand, der stiger op på overfladen og ind i din kælder. Det er derfor meget vigtigt, at du undgår hudkontakt med vandet, og børn bør heller ikke lege i vand, der samler sig udenfor.

dette kort kan du se, om du bor i et område, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør (fælleskloak, vist som grønne streger), eller i et område med to-strengs system med et rør til regnvand og et rør til spildevand (separatkloak, vist med røde og blå streger). Risikoen for oversvømmelse gennem kloaknedløb og toiletter er størst i fælleskloakerede områder.

 

Hvis skaden er sket

Er du ramt af en oversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om, hvilke muligheder du har for at få rengjort og udtørret kælderen. Her kan du også få vejledning om erstatning af inventar, der evt. har lidt skade.

 

Giv os et praj

Ser du et kloakdæksel, der er røget af, så kontakt os

Vi vil også gerne have besked, hvis du har haft en oversvømmelse inde i huset, så vi kan tage informationen med, når vi planlægger en renovering af kloaksystemet i dit område. Send en mail til mail@vejlespildevand.dk