Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Dit spildevand / Priser / Forstå din regning

Forstå din regning

Du betaler vandafledningsbidrag for alt spildevand og vand, der ledes til kloaknettet. Vandafledningsbidraget er opdelt i to dele, et fast bidrag og et variabelt bidrag.

Vejriste Bredballe DSC0346

Det faste bidrag

Det faste bidrag er et beløb, der afregnes for det antal kloaktilslutninger (kun spildevand), der er lagt ind på din ejendom. Det faste bidrag dækker omkostningerne til anlæg og drift af ledningssystemet og er uafhængigt af, hvor meget vand du bruger.

Det variable bidrag

Det variable bidrag udregnes på baggrund af den forbrugte vandmængde. 

Se priser for 2020

DSC9569

To årlige regninger

Vi udsender regninger for spildevand to gange om året, som skal betales i marts og september måned. 

Spar 100 kr. om året

Vi opkræver et gebyr på 50 kr. pr. regning udsendt pr. post. Dette gebyr kan du spare, hvis du tilmelder din regning til Betalingsservice, e-Boks eller mailservice

Vi opkræver ikke gebyr for den første regning, du modtager den fra os. 

Refusion for el ved minipumpestationer

Hvis du har en minipumpestation, kan du se el-refusion på din årsafregning.  

Opkrævning vedr. tømningsordning

Læs mere om tømningsordningen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller ændringer til din regning, så kontakt vores kundeservice