Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Dit spildevand / Priser / Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægten er grundlaget for vores indtægter

Betalingsvedtægten er grundlaget for opkrævning af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag, og det danner dermed grundlaget for vores indtægter. Betalingsvedtægten er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning, der gælder for området.

Port Vejlerenseanlæg20100428 0030

Betalingsvedtægten er grundlaget for vores indtægter

I betalingsvedtægten kan du finde reglerne for

  • Hvordan og hvornår der skal opkræves tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for de ejendomme, der er– eller bliver kloakeret.

  • Hvordan du forholder dig, hvis du bor i et helårshus i det åbne land, og du bliver pålagt at forbedre rensningen af dit spildevand

  • Hvordan du forholder dig, hvis du fx har haft et ledningsbrud, hvor vandet ikke er løbet i kloakken, og du gerne vil have refunderet vandafledningsbidraget. Se også siden om refusion af vandspild

  • Hvilke regler, der gælder for, hvordan kloaksystemer der er udført som privat byggemodning, og gamle ledninger, der er private, måske kan blive overtaget af Vejle Spildevand. 

  • Du finder også en tegning, som viser, hvor grænsen går mellem Vejle Spildevands kloak og grundejernes eget system.

Læs vores betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt 2020.pdf
Download