Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Dit spildevand / Priser / Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægten er grundlaget for vores indtægter

Betalingsvedtægten er grundlaget for opkrævning af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag, og det danner dermed grundlaget for vores indtægter. Betalingsvedtægten er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning, der gælder for området.

Port Vejlerenseanlæg20100428 0030

Betalingsvedtægten er grundlaget for vores indtægter

I betalingsvedtægten kan du finde reglerne for

  • Hvordan og hvornår der skal opkræves tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for de ejendomme, der er– eller bliver kloakeret.

  • Hvordan du forholder dig, hvis du bor i et helårshus i det åbne land, og du bliver pålagt at forbedre rensningen af dit spildevand

  • Hvordan du forholder dig, hvis du fx har haft et ledningsbrud, hvor vandet ikke er løbet i kloakken, og du gerne vil have refunderet vandafledningsbidraget. Se også siden om refusion af vandspild

  • Hvilke regler, der gælder for, hvordan kloaksystemer der er udført som privat byggemodning, og gamle ledninger, der er private, måske kan blive overtaget af Vejle Spildevand. 

  • Du finder også en tegning, som viser, hvor grænsen går mellem Vejle Spildevands kloak og grundejernes eget system.

Læs vores betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt 2020.pdf
Download

Ved at bruge denne side accepterer du, at vi anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Se mere om vores cookie- og persondatapolitik.

Ok