Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Spærring af krydset Valløesgade/Ørstedgade fra 22/2-15/3

Opdateringer 2

BYGGEPERIODE

2018 - 2021

Vi spærrer krydset Valløesgade/Ørstedgade fra 22/2-15/3. Det er muligt for gående at komme forbi. Der skiltes med omkørsel til Bredballe via Langelinie og Rødkildevej samt omkørsel til
Dyreskuevej og øvrige veje mod lystbådehavnen via Strandgade (Havnen).
Busruter omlægges se mere www.sydtrafik.dk

Vi havde tidligere meldt ud, at vi skulle i gang med anlægsarbejdet i oktober/november, men vi genovervejede løsningen for at minimere generne for beboerne, de erhvervsdrivende i området og trafikken til og fra Bredballe. Tidsmæssigt betyder det, at vi kun lukker krydset i ca. 3 uger, hvor det tidligere drejede sig om 4-5 måneder. 

At begrænse lukningen skal også ses i lyset af, at der kommer et stort anlægsarbejde ved broen ved Rødkildevej/Langelinie, hvor vejen ved Rødkildevej/Langelinie vil blive lukket over en længere tidsperiode. Anlægsarbejdet udføres ud os i Vejle Spildevand, Tviis og Banedanmark. Derfor var det vigtigt at spærring af krydset ved Valløesgade/Ørstedgade blev begrænset mest muligt.

Opdatering 23. september 2020
Ørstedsgade spærres 21/9-19/10
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2018 - 2021
PROJEKTLEDER
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør