Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Vejle By - Fredericiavej – spildevandskorridor

Vejle By - Fredericiavej – spildevandskorridor

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2021 - 2022

Vi etablerer en separat spildevandsledning, som er et stort rør, der skal transportere spildevandet i en 'korridor' til renseanlægget. Formålet er, at vi forbedrer afledningen af spildevand fra Posthusgrunden og den vestlige del af Vejle.

Anlægsarbejdet laves i forbindelse med en vejudvidelse ved Fredericiavej/Posthusgrunden. Som en del af anlægsarbejdet kommer vi til at bore røret under jernbanen i løbet af 2022

BYGGEPERIODE

2021 - 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Martin Christian Jensen
Martin Christian Jensen
Ingeniør