Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Opdatering 13. oktober 2020

Se video af byggeriet

Opdateringer 2

BYGGEPERIODE

2018 - Forår 2021

Se byggeriet af pumpestationen

Se vores byggeri af en ny pumpestation ved Valdemarsgade/Spinderihallerne i Vejle. Pumpestationen skal ruste området til skybrud. Fremover pumpes vand fra veje og tage væk, ledes til Omløbsåen og strømmer derfra ud i Vejle Fjord.

Opdatering 15. oktober 2020
Bindeballestien åben igen
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2018 - Forår 2021
PROJEKTLEDER
Steffen Meilandt Holm
Bygningskonstruktør
76413747