Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Valdemarsgade/Nyboesgade - ny pumpestation

Valdemarsgade/Nyboesgade - ny pumpestation

BYGGEPERIODE

2018 - Forår 2021

Under udførelse. Ny pumpestation og separatkloakering.

Vi etablerer spildevands- og regnvandspumpestation på det grønne areal ved Valdemarsgade/Nyboesgade og foretager delvis adskillelse af regnvand og spildevand i Valdemarsgade.

Pumpestationen, der får en samlet kapacitet på 1,35 m3/s pumper spildevand ind på en kloakledning i Nyboesgade og pumper regnvand til Omløbsåen. Det svarer til, at de nye bassiner i DGI huset bliver fyldt på en halv time.  

Pumpestationen, der skal idriftsættes i august 2020, etableres under terræn med en dybde på ca. syv meter. Over terræn kan man kun se adgangsdæksler, som er nødvendig for servicering af pumperne. Ved siden af pumpestationen etableres en bygning, hvori tavler og anden teknisk udstyr placeres. I bygningen er der desuden et offentlig toilet, som forventes åbent i foråret 2021. 

 

Sådan kommer der til at se ud ovenpå den nye pumpestation, som Ravn Arkitektur har tegnet. (Grafik: Nørgaard Anlæg A/S)

BYGGEPERIODE

2018 - Forår 2021
PROJEKTLEDER
Steffen Meilandt Holm
Bygningskonstruktør
76413747