Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Opdatering 24. august 2021

Anlægsarbejdet afsluttes i uge 37

Opdateringer 2

BYGGEPERIODE

April 2020 - September 2021

Vi er desværre blevet yderligere forsinket med anlægsarbejdet ved Teglværksvej m.fl., og vi kan ikke afslutte det 1. september, som vi meldte ud i juli. Vi forventer, at arbejdet er afsluttet  i uge 37.

Vi er blevet forsinket pga. vejret, og fordi vi har været nødt til at omlægge en række andre rør til bl.a. vand, gas og el, som vi ikke havde regnet med. Rørene havde en anden placering i jorden end oversigtstegningerne viste.

Pga. sikkerheden spærrer vi for cyklister og fodgængere. Der skiltes med omkørsel.

Opdatering 07. juli 2021
Anlægsarbejdet afsluttes 1. september
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

April 2020 - September 2021
PROJEKTLEDER
Klaus K. Jensen
Ingeniør
76 41 37 41