Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Kollemorten og Vonge - indtrængende grundvand i kloaksystemet

Kollemorten og Vonge - indtrængende grundvand i kloaksystemet

Fakta
Opdateringer 0

I de kommende måneder vil du som borger i Kollemorten og Vonge måske se, at der bliver foretaget målinger af kloakkerne. Helt konkret vil medarbejdere fra ingeniørfirmaet Blue North opsætte måleudstyr i kloakkerne i området. Målingerne foretages udelukkende i de offentlige kloakker, og som borger skal du ikke gøre noget i denne sammenhæng. Vi forventer, at målingerne varer til og med april 2021. 

Ingeniørfirmaet Blue North hjælper os med at måle kloakkerne i Kollemorten og Vonge. 

Store mængder vand pumpes til Give renseanlæg

Vores vanddata viser, at der pumpes store mængder af indtrængende grundvand fra kloaksystemet i Vonge og Kollemorten. I fagsproget kalder vi det uvedkommende vand.  Regn- og spildevandet fra de to byer pumpes tre gange, inden det bliver renset på Give renseanlæg, og det kræver store mængder energi at pumpe vandet og slider på pumpestationerne. I det lange perspektiv er dette ikke bæredygtigt, og derfor er vi gået i gang med at undersøge problemet nærmere.

Spore indtrængende grundvand

Første step er at opspore omfanget af det indtrængende vand og kortlægge, hvor i kloaksystemet det kommer ind. På den måde kan vi blive klogere på, hvad problemet skyldes. Mulige forklaringer kan være utætheder eller brud på kloakledninger, tilsluttede dræn eller tilsluttede stik.
Næste step er at finde ud af, hvordan vi kan udbedre det. I vil høre nærmere senere.

PROJEKTLEDER
Billede af Morten Smith
Morten Smith
Civilingeniør