Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Jennum - forbedring af afvandingsforhold

Jennum - forbedring af afvandingsforhold

BYGGEPERIODE

December 2020 - April 2021

I Jennum og ejendommene langs Jennumvej har store udfordringer med regn- og drænvand. Udfordringen er tiltagende, og derfor forbedrer vi forholdene i løbet af 2021. Projektet består af to dele, hvor der første skal løse problemet med regnvand og anden del skal forbedre drænforholdene i byen og områderne nord for byen.

I første del etableres en ny kloakledning fra Jennum By og 450 meter ned af Jennumvej til et sted, hvor regnvandet nemmere kan løbe ud i Jennum Bæk.

I anden del frakobles de store mængder drænvand fra vores regnvandsledning og ledes direkte ud i Jennum Bæk.

Jennumvej hvor projektet udføres. Her ses en midlertidig løsning på vandproblemet.

BYGGEPERIODE

December 2020 - April 2021
PROJEKTLEDER
Simon Birch
Ingeniør
76 41 37 44