Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Gadbjerg - nyt bassin

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Marts 2022 - Juli 2022

Vi reducerer mængder af overløb på fire lokationer i løbet af 2021- 2022.  De fire lokationer er Givskud, Gadbjerg, Kollemorten og Vandel. Fælles for de fire lokationer, er at der etableres et bassin til blandet regn- og spildevand.

Når det regner kraftigt, kan kloakkerne ikke følge med og blandet regn- og spildevand løber over og ledes ud i naturen. Ved at anlægge nye bassiner kan antallet af overløb reduceres.

Det nye bassin i Gadbjerg etableres som et lukket betonbassin på ca. 1500 m3.

BYGGEPERIODE

Marts 2022 - Juli 2022
PROJEKTLEDER
Simon Birch
Ingeniør
76 41 37 44