Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Finlandsvej/Moldevej - ny spildevandsledning / Vejspærringer og ændret busplan fra 15. maj til 16. juni

Vejspærringer og ændret busplan fra 15. maj til 16. juni

Opdateringer 3

BYGGEPERIODE

Januar 2023 - Sommeren 2023

Vi arbejder og graver for at modernisere kloakken i området. Det betyder, at vi desværre bliver nødt til at spærre Moldevej fra 15. maj til 16. juni – ikke mindst af hensyn til sikkerheden.

Vi sætter naturligvis informationsskilte op og informerer om omkørsel. Der vil også være ændringer i bussens køreplan.

Hvor og hvornår bliver Moldevej spærret?

  • Uge 20: Vi spærrer Moldevej nord for Grundet Sivevej
  • Uge 21-22: Vi laver stik og tilslutninger op ad Moldevej fra nr. 21 til 69 og spærrer strækningen
  • Uge 23: Vi spærrer Moldevej i nordlige ende ud for Moldevej nr. 69
  • Uge 24: Vi spærrer Moldevej nord og syd for Grundet Sivevej

Bemærk, at buspullerten åbnes i hele perioden.

Vejafspærringer i perioden.

Hvad betyder vejspærringen for bussens køreplan?

Busruterne bliver omlagt fra Moldevej til Finlandsvej i perioden. De to stoppesteder ”Moldevej 45” og ”v/Novaskolen” bliver lukket. I stedet skal du bruge stoppestederne ved:

”Moldevej - v/ kirken”, ”Finlandsvej – v/Boråsvej” eller ”v/Ellehammersvej”.

Ændret busplan og -rute i perioden.

Opdatering 23. marts 2023
Kranarbejde i uge 13 - og så genetablering af asfalt og belægning
Læs opdatering
Opdatering 14. november 2022
Spunsarbejde på Horsensvej, Finlandsvej og Moldevej medfører trafikændring
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

Januar 2023 - Sommeren 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Martin Christian Jensen
Martin Christian Jensen
Ingeniør/kloakmester